29 de novembre de 2017

Nota de premsa: Uns 140.000 catalans pateixen fibromialgia

UNS 140.000 CATALANS PATEIXEN FIBROMIÀLGIA

Les síndromes de sensibilització central són unes dolències amb símptomes comuns i que semblen tenir un mateix mecanisme fisiopatològic, amb afectacions neurològiques i imnunològiques. Les principals respresentants són la fibromiàlgia, la síndrome de la fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple.

Des del Grup de TreballGESSCAP (Grup d'Estudi de les Síndromes de Sensibilitat Central en Atenció Primària) de la CAMFiC expliquen: “aquestes patologies afecten clarament la qualitat de vida de les persones, que a més solen patir un  llarg període d’incertesa des de  que es presenten els primers símptomes i fins al diagnòstic”.

A Catalunya existeixen 18 Unitats d'Experts (UE) per al diagnòstic i tractament de les síndromes de sensibilització central que cobreixen tot el territori català. Es tracta d’unitats on professionals de medicina i infermeria d’atenció primària treballen coordinadament i sota consens amb d’altres especialistes hospitalaris per oferir un pla terapèutic adequat a cada pacient.  En aquestes UE el pes recau en els equips de primària que assumeixen un paper força important, com  destaquen des de GESSCAP “som els professionals més adients per compartir amb els afectats la vivència d’aquests símptomes i els seus desafiaments, i a més tenim el repte de gestionar l’accés d’aquests pacients de manera eficient i liderar-ne el tractament en coordinació amb els companys hospitalaris”.  

Prevalences (1)

La fibromiàlgia, afecta el 2,4% de la població major de 20 anys (unes 140.000 persones a Catalunya). És una patologia que  provoca dolor crònic musculoesquelètic, amb episodis de cansament, trastorns de son i de memòria, entre d'altres símptomes.  Afecta més les dones que els homes .

La síndrome de fatiga crònica, afecta entre el 0.3% i el 0.8% de la població, unes 45.000 persones a Catalunya.  Genera un cansament extrem i extenuant, acompanyat de trastorns neurològics i immunològics. 

La sensibilitat química múltiple implica una intolerància a agents químics presents en el medi ambient.  Quan els pacients entren en contacte amb ells, solen patir vòmits, cefalees, nerviosisme i fatiga, entre d'altres símptomes. A Catalunya s’estima que hi ha uns 1.500 casos.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials.

(1)Dades prevalença 


Cercador

Cercar