20 de març de 2019

Entrevista a Belen Enfedaque, Coordinadora del Grup Anticoagulació CAMFiC

Image title

Belén Enfedaque Montes es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la UB el 1997 i és especialista en Medicina Familiar i Comunitària des del 2001. Any en el que també va obtenir el títol de Capacitació Investigadora per la UAB. També té un Màster GESSAP de la UB realitzat el 2009 i un Màster en Direcció d’institucions Sanitàries del 2012. Actualment treballa com a directora assistencial de la Gerència Territorial de Barcelona, Atenció Primària, Institut Català de la Salut, càrrec que ocupa des del 2015.

1.- Com i quan neix el grup d’anticoagulació de la CAMFiC?

El grup es va constituir l'any 2000, arran de la inquietud d'un grup de metges que estaven començant a portar el control dels anticoagulants orals des de l'Atenció Primària. Els pioners sobre aquest nou servei de l'Atenció Primària van ser els metges del CAP La Sènia, a les Terres de l'Ebre.

A Barcelona el Dr. Josep Casajuana va introduir els controls de INR al CAP Gòtic, els quals es feien inicialment  amb una analítica en sang venosa, de manera que el pacient es punxava al matí al Centre d’Atenció Primària (CAP), s'enviava la sang al laboratori i el resultat arribava a la tarda.

Els fundadors del grup d'anticoagulació oral de la CAMFiC eren ex-residents del CAP Gòtic. El primers coordinadors del grup van ser el Dr. JMª Vilaseca i la Dra. Elisenda Sant. Tots dos van ser residents del Dr. Casajuana.

2.- Quins són els principals objectius que teniu com a grup?

Difondre coneixement actualitzat sobre el tema; formar tant clínicament com en organització d’aquest servei en els CAP; interpretar críticament l’evidència científica disponible; avaluar l’evolució d’aquesta pràctica, quantitativament i qualitativament, així com estudiar i fer propostes per aplicar les novetats a la pràctica clínica diària als CAP; participar en òrgans de gestió d’atenció primària en què es tracta aquest tema; contribuir en la generació d’evidència científica i participar en l’elaboració de guies, articles i protocols que es realitzen a iniciativa de diferents entitats.

Les nostres activitats s’adrecen tant a professionals com a pacients.

3.- Com encareu el tractament de l’anticoagulació amb els progressius avenços en els diagnòstics i el progressiu envelliment de la població? Quin és el paper del metge/ssa de família en el tractament de l’anticoagulació?

Amb l’augment progressiu dels factors de risc per patir embòlies i trombosi, sobretot per l’envelliment, cada vegada són més les persones que prenen aquest tractament. Aquest fet provoca que sigui encara més important fonamentar les nostres decisions en la millor evidència científica disponible, amb l’objectiu de seleccionar l’opció terapèutica idònia per a cada pacient; és a dir, individualitzar el tractament més adequat segons els problemes de salut, l’edat i les condicions i voluntats particulars en cada cas, garantint, alhora, l’equitat, la seguretat, l’eficiència i la qualitat des del punt de vista poblacional. De fet, el metge de família és qui millor coneix el pacient, les seves condicions concomitants, i el seu entorn. Per tant, és qui millor pot orientar el pacient a l’hora de prendre qualsevol decisió sobre el tractament.

4.-Realitzeu algun tipus d’activitat formativa pels socis de CAMFiC? Si és que sí, com està orientada? Si es que no, valoreu endegar alguna activitat en aquest sentit?

La formació que realitzem és, d’una banda, en forma de tallers i sessions en els que s’actualitzen les indicacions i maneig dels diferents tractaments anticoagulants i que presentem tant a demanda com participant en congressos o en publicacions, com ara el CAAPS. També hem elaborat la Guia d’Anticoagulació en Atenció Primària de la CAMFiC. L’orientació que donem a aquests tallers és eminentment pràctica, amb exemples de casos reals, per ajudar a resoldre les dificultats que habitualment ens trobem tots a la consulta. Tenim varis formats de tallers, un de més estàndard i un altre més interactiu, amb Kahoot inclòs. Però sempre ens adaptem a les necessitats dels assistents. Els membres del grup també participem en diferents actualitzacions sobre l’anticoagulació, ja sigui elaborant documents, com ara recentment el Pla d’harmonització Terapèutica en anticoagulants; o participant en jornades, com ara la Jornada de gestió en FA.

5.- Finalment, com us ajuda la CAMFiC en la consolidació dels vostres objectius com a grup?

Treballar en una societat científica de reconegut prestigi ens facilita mantenir una garantia de qualitat i és una motivació, d’una banda. Alhora, ens permet arribar a molts professionals i entitats, així com estar al dia dels avenços en altres especialitats que es treballen en altres grups. També és molt important tot el suport logístic, per tal que puguem fer les trobades de grup i per participar en activitats de més abast. L’edició de la nostra Guia CAMFiC de Tractament tromboembòlic al 2012 i la participació al CAAPS 2014 han estat una fita per al nostre grup, i han ajudat a difondre el maneig d’aquest tractament. El full pels pacients amb anticoagulació oral també sabem que ha tingut una àmplia difusió. Tot això sense l’altaveu de la CAMFiC, no seria possible.

Cercador

Cercar