21 d'octubre de 2021

Entrevista als membres del Grup Salut Digital de la CAMFiC

Image title

Els membres del nou Grup de treball de Salut Digital: Josep Vidal, Jordi Acezat, Eugeni Paredes, Jordi Mestres i Iris Alarcón.

1.- Està l'atenció primària de salut preparada per abraçar les aportacions tecnològiques de la Salut Digital?

Les eines digitals en salut ja són una realitat en la nostra societat i a nosaltres no ens queda una altra que abraçar-les i creiem que els professionals tenim voluntat de fer-ho.

Ara bé, ens queda recorregut tecnològic per fer: només com a exemple paradigmàtic, la majoria de CAPs no tenen connexió wifi de lliure accés. Cal una profunda actualització tecnològica, començant per l’estació clínica electrònica (ECAP) que cal que s’adapti a les noves funcionalitats.

També serà necessari dissenyar plans de formació adequats, molt probablement en nivells diferents i adequats als diferents perfils professionals. La transformació digital requereix l’aprenentatge de noves competències i habilitats.

2.- Què s'està fent ja i que creieu que es pot fer més (en eHealth i mHealth) a l'AP?

Fa anys que hi ha iniciatives de telemedicina, però no acaben d’estar implantades a tot el territori. Amb l’IS3 (la plataforma de comunicació entre proveïdors) és més fàcil compartir imatges i ara l’ECAP també incorpora una manera segura d’incorporar imatges a l’ECAP a través dels telèfons mòbils.

Creiem que cal anar més enllà i que cal permetre l’intercanvi d’informació i dades de salut de manera activa i segura entre usuaris i professionals.

3.- Poseu-me algun exemple pràctic sobre com la Salut Digital ha vingut per quedar-se i millorar l'atenció als pacients de la primària.

L’exemple més clar és l’ús de l’eConsulta que ha crescut exponencialment durant la pandèmia, perquè els usuaris i els professionals han vist que és una eina útil. Ara ens toca que aquest “boom” digital el puguem ordenar i donar el valor per a cada acció.

Un altra bon exemple és la vídeo consulta que, tot i que encara requereix de millores tècniques facilitadores, també permetrà que professionals i usuaris mantinguin entrevistes amb elements comuns a la consulta presencial, però amb més comoditat per a pacients que tinguin dificultats de mobilitat i/o horaris laborals exigents.

4.- Penseu que potser això pot causar una bretxa digital que deixarà pacients sense l'atenció adequada? Com creieu que cal gestionar això?

Sí, aquest és el gran risc. I la bretxa digital també pot donar-se entre els professionals sanitaris. No només és un problema d’edat com alguns pensen, també és un problema de formació i recursos.

Aquest és un dels motius de ser del grup de treball de Salut Digital: com a metges de família, som experts en la llei de cures inverses, i és aquest el far que ens ha de guiar per la implantació i el desenvolupament de les eines digitals en la consulta. Cada pacient i cada professional tindrà unes necessitats, habilitats i preferències, i creiem que és en funció d’aquestes, com podrem usar d’una forma efectiva les eines digitals.

5.- Heu decidit crear un nou grup de treball a la CAMFIC sobre Salut Digital. En la definició de l'objectiu del grup parleu de millorar les fonts de coneixement entre els professionals de la salut de l'Atenció Primària. Com ho voleu fer i perquè creieu que aquest ha de ser el vostre principal objectiu?

Com et comentàvem, estem convençuts que la clau de l’èxit de la salut digital serà que els professionals tinguin les habilitats per utilitzar-les i també per acompanyar als usuaris en el seu ús. I no podem utilitzar una eina –ni tampoc aconsellar-la- sense conèixer-la. A més, la CAMFiC és una societat científica que es caracteritza per ser líder en formació pels professionals d’atenció primària.

Aquest grup desitja posar a l’abast dels professionals de la salut la informació rellevant i de valor sobre salut digital, per ajudar a destriar el gra de la palla.

6.- Quin perfil de membres pot tenir aquest nou grup de treball?

Doncs molt variat, amb la característica comú de pensar que la salut digital pot millorar l’acte assistencial i la salut de les persones.

7.- He vist que ja teniu dos activitats formatives planificades pels propers mesos. Quines altres activitats formatives o no teniu previstes fer com a grup?

En aquest sentit, ens interessa molt el treball transversal amb altres grups de treball on poder incloure la salut digital en totes les mirades. Creiem fermament que la salut digital no és “un bolet” dins el sistema, sinó que pot ser una eina més -com ho és ara el fonendoscopi o l’ecografia-, que pot ajudar al desenvolupament de totes les àrees competencials de la medicina de família.

Per aquest motiu estem molt motivats en formacions transversals en col·laboració amb altres grups de treball i accions per la ciutadania en aquesta línia.

8.- Entre les vostres línies de treball: iniciar investigació en Salut Digital, treballar en xarxa amb altres grups, generar continguts i fer formació especialitzada en temes de salut digital, entre d'altres. Podeu explicar-me una mica per què aquestes línies de treball i en quin ordre de prioritat voleu treballar?

Com et dèiem, estem convençuts que les eines digitals seran una eina més en el dia a dia de la consulta de la metgessa de família. Per a que això passi, generar contingut de valor mitjançant la recerca i continguts- serà imprescindible.

A més, i donat que ho veiem com una eina de treball, desitgem que aquesta sigui utilitzada d’una forma fàcil per tots els professionals, i per això necessitarem de la sinèrgia amb tots els grups de treball.

A més, ja s’han començat algunes actuacions per exemple en el disseny dels checklist telemàtic en algunes malalties cròniques, de les que ja s’ha presentat en algun webinar i hi ha un espai específic a la web de la CAMFiC. També tenim una formació en teleconsulta a la CAMFiC que està en obert per a qualsevol professional interessat.

9.- Com a nou grup de treball, què demaneu a la CAMFiC? Com us pot ajudar?

Agraïm a la CAMFiC, i en especial a la seva Junta, el seu suport màxim des del primer moment que vam explicar al President i la resta de la Junta el desig de fer néixer i créixer aquest Grup de Treball. La CAMFiC sempre ha donat suport als Grups de Treball, hi creu en ells com les arrels d’un arbre que enforteixen i arrelen el coneixement de la nostra societat científica. Estem convençuts que continuaran ajudant-nos a donar visibilitat al grup per als professionals, en la confecció de formacions interessants per als professionals i la promoció de la recerca que volem portar a terme.

Cercador

Cercar