30 de novembre de 2021

CAMFiC rep la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que és la societat científica més gran de Catalunya amb més de 4.700 metges i metgesses de família associats, ha estat una de les institucions guardonades enguany amb la Creu de Sant Jordi.

Aquesta és una de les distincions més prestigioses que concedeix la Generalitat juntament amb el Premi Internacional Catalunya.

La Creu de Sant Jordi, dissenyada per l’orfebre Joaquim Capdevila, va ser creada el desembre de 1981 amb la finalitat de “distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural».

CAMFiC rep la Creu de Sant Jordi com l’organització representativa dels metges i metgesses de família de Catalunya que en els darrers 20 mesos han hagut de que fer front a una pandèmia inesperada. Com explica el seu president el Dr. Antoni Sisó “durant aquests mesos hem impulsat iniciatives per ajudar als professionals tant en la millora de les seves competències per fer front al virus, com des d’un punt de vista anímic. Així, per exemple, hem elaborat el Model d’Atenció en Residències Geriàtriques, hem preguntat als directors d’EAP quins canvis han fet durant la pandèmia, hem creat un espai formatiu múltiple per a mantenir les competències, per afrontar el virus i per explicar experiències COVID, hem implantat i provocat canvis en la pràctica rutinària (com la incorporació de l’ecografia pulmonar), i finalment, hem participat al costat del Departament de Salut en un moment de crisi molt important”.

La CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària va ser creada el 6 de juliol de 1983 a partir del Bloc Català de Tutors, Residents i Especialistes en Medicina Familiar i Comunitària.

La CAMFiC és una organització que  té com a principals valors: la innovació i participació, el respecte pels companys, la solidaritat, el respecte per les persones i les idees, la independència, l’orientació a la comunitat i la  integritat i rigor professional.

Des dels seus inicis, s’ha caracteritzat per ser una Societat integrativa i participativa que ha treballat per a la transformació de l’Atenció Primària del nostre país: per fer-la més propera i professional. Ha estat compromesa des dels seus inicis participant activament en la transformació de la sanitat, ajudant a l’avenç i millora del primer nivell assistencial,  per fer una Atenció Primària digna, resolutiva, accessible, amb un alt nivell competencial que garanteixi una atenció de qualitat a la població del nostre país.

Aquest compromís amb la millora de la qualitat assistencial i en la defensa de les competències professionals ha comportat la participació i col·laboració amb les institucions i organismes sanitàries del país, aportant consells, experiència i coneixement. En definitiva, ha influït més enllà de la definició pròpia de Societat científica.

La CAMFiC té representació a tot el territori català a través de 9 vocalies territorials: Anoia, Girona, Lleida, Maresme, Osona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Vallès Occidental i Vallès Oriental.  Disposa de 53 grups de treball actius sobre diferents malalties i àmbits de salut. A més, oferta anualment unes 600 activitats formatives per les quals passen uns 25.000 alumnes cada any.

L’any 2019 va crear els Premis CAMFiC  amb l’objectiu de reconèixer la labor de les sòcies i socis més destacats en les següents categories, totes elles vinculades a la Medicina Familiar i Comunitària: Premi a la tasca docent, Premi a la tasca universitària, Premi a la tasca investigadora, Premi a la tasca innovadora i Premi a la trajectòria professional.

A més, la Societat atorga des de l’any 1997 el Premi de la Comissió de Cooperació i Salut Internacional 0.7%. De fet, la Societat va ser pionera al dedicar el 0.7% dels seus ingressos anuals al finançament de projectes sanitaris de cooperació realitzats per ONG, fundacions, associacions professionals o altres entitats sense ànim de lucre. Des dels inicis, suma 200.000 euros destinats a la millora sanitària en el marc de la salut internacional.

Finalment, des de fa uns anys, conscient de la importància d’escoltar als pacients i les seves necessitats comparteix projectes, inquietuds i experiències amb diferents associacions de pacients.

Cercador

Cercar