20 de desembre de 2022

Ajudes per a la realització de tesis doctorals «Isabel Fernández» 2023

La semFYC, com en anys anteriors, a través de la seva Secció de Recerca convoca 6 ajudes per a la realització de tesis doctorals. L'objectiu de la present convocatòria és contribuir a la formació dels professionals sanitaris d'Atenció Primària en la recerca en salut i donar impuls al desenvolupament de tesis doctorals que donin resposta a les llacunes del coneixement en la pràctica de la Medicina Familiar i Comunitària.

IMPORTANT: El termini d'enviament de les sol·licituds i la documentació necessària finalitza el dia 12 de febrer de 2023.

CONDICIONS

· 6 beques disponibles de 3.000 euros bruts.

· Podran optar a aquestes ajudes totes les persones que siguin professionals sanitaris de Medicina Familiar i Comunitària, i que estiguin associades a la semFYC cursant un programa de doctorat en el moment de la sol·licitud.

· El tema haurà d'estar relacionat amb l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, i desenvolupar-se en l'àmbit de la Medicina de Família.

Cercador

Cercar