Formació de formadors en VIH-ITS-Hepatitis C

AMPLIEM 100 PLACES!

La realitat assistencial derivada de la cronificació de la infecció pel VIH, l’increment en la incidència de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i l’aparició de nous tractaments per a l’hepatitis C, han esdevingut àrees prioritàries en els plans d’actuació del Departament de Salut.

Tenint en compte el fet que l’únic reservori del virus de l’hepatitis C (VHC) són les persones infectades, és essencial la identificació de les persones asimptomàtiques que ignoren que pateixen la infecció per poder ser tractades, millorar-ne la morbimortalitat i instruir-les per tal que redueixin al màxim el risc de transmissió. Per tot això i amb l’objectiu de millorar el grau d’informació i formació als professionals de l’àmbit de l’Atenció Primària i estimular la col·laboració de les xarxes comunitàries dels CAPS, em plau comunicar-vos l’inici d’una activitat formativa que pretén oferir una eina als Equips d’Asistencia Primària (EAP) en l’abordatge preventiu, de diagnòstic i de seguiment en relació a la infecció pel VIH, altres ITS i el VHC.

Aquest curs, dirigit pel Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques i desenvolupat per la CAMFiC amb el suport de VIIV Healthcare, està orientat als professionals sanitaris dels EAP de diversos territoris de Catalunya i a d’altres professionals de la salut que treballen en l’Àmbit de l’Atenció Primària que puguin estar interessats.

ACTIVITAT SEMIPRESENCIAL. Horaris i seus de les sessions presencials per determinar *

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 3,5

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 20 h.

Data i horari:

Del 27 de gener de 2020 al 16 de novembre de 2020

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta