L'ús de la Teleconsulta en Atenció Primària

Objectius

Conèixer el maneig de les teleconsultes: telefònica, eConsulta i videoConsulta que ofereix actualment el sistema:

- Reconèixer les diferents eines de teleconsulta que ofereix el sistema sanitari català.

- Utilitzar en profunditat les eines de teleconsulta per a resoldre casos clínics en la seva pràctica habitual.

- Seguir les recomanacions d’ús de cada tipus de teleconsulta segons la patologia i les característiques dels pacients.

- Gestionar criteris de valoració final i aspectes legals de les teleconsultes.

L’IFMIL disposa d’un curs de la mateixa temàtica adreçat a hospitals d’aguts i sociosanitaris al que podeu accedir a través del següent enllaç. No obstant, us aconsellem fer els dos cursos. Són gratuïts i aporten coneixement complementari i casos pràctics diferents que reforcen l’aprenentatge.

Image title

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 1,4

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 9 h.

Data i horari:

Del 3 d'agost de 2020 al 2 d'agost de 2021

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta