Si no pots veure aquest e-mail correctament fes clic aquí arrow1
icon-facebook icon-twitter icon-vimeo
Logo
Nº 221
Març 2020 especial coronavirus 2

Actualitat en Atenció Primària
image_600x190
Nota Conjunta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i la CAMFiC sobre la tramitació de baixes laborals durant la crisi sanitària de COVID-19

Instem a les autoritats competents a suspendre els tràmits administratius de baixes laborals i comunicats de confirmació realitzats per professionals sanitaris fins a la resolució de l’actual crisi, tot preservant els drets i les prestacions dels treballadors.

Més informació arrow1
Actualitat
image1_480x260
Comunicat sobre inici del tractament anticoagulant en els pacients amb fibril·lació auricular en el context de l’Emergència Sanitària COVID-19

El grup de treball @catcardiocamfic s'ha posicionat sobre l'inici del tractament anticoagulant en els pacients amb fibril·lació auricular en el context de l'Emergència Sanitària.

Més informació arrow1

 

image2_480x260
Posicionament de CAMFiC i AIFiCC davant la Pandèmia per SARS-CoV-2

Davant la previsible saturació del Sistema Sanitari per la Pandèmia per SARS-CoV2, CAMFiC i AIFiCC proposen unes línies d’actuació preferents.

Més informació arrow1
image1_480x260
Activitats online i a distància

Et donem facilitats per seguir formant-te. Consulta els cursos online! 

Més informació arrow1

 

image2_480x260
La Xarxa d'Equips d'Atenció Primària de Catalunya enfront de la Pandèmia Coronavirus SARS-Cov-2

Participa i comparteix la teva experiència davant el coronavirus en aquest espai!

Més informació arrow1
image1_480x260
Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2 a l’atenció primària i a la comunitat
Més informació arrow1

 

image2_480x260
Recomanacions de tractament farmacològic en la infecció per SARSCoV-2
Més informació arrow1
Grups i Vocalies
image1_480x260
Ecografia pulmonar en la infecció per COVID-19

GdT d'EcoAP (Ecografia clínica a l'AP)

Vídeo de només 8 minuts sobre una eina amb grans avantatges pel metge de família davant l'epidèmia per COVID-19.


Més informació arrow1

 

image2_480x260
Iniciativa per ajudar a deixar de fumar de forma virtual en període de confinament

GdT de GRAPAT (Grup d'AP d'abordatge al Tabaquisme)

El Programa d'Atenció Primària sense FUM ha posat en marxa una iniciativa per ajudar a deixar de fumar de forma virtual.

Més informació arrow1
image1_480x260
Full d'informació per a pacients de l'Ansietat

GdT d'Educació Sanitària

Nou full per a pacients que pot ser útil davant la situació de pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

Més informació arrow1

 

image2_480x260
Acompanyar fins la Mort

GdT d'Ètica

Una lectura que ajuda en aquests dies i que recorda una part molt important de la feina del metge de família.

Més informació arrow1
image1_64x64
        Biblioteca CAMFiC

 

image2_64x64.png
         www.camfic.cat

 

image3_64x64
Butlletí de l'Atenció Primària de Catalunya
icon-facebook icon-twitter icon-vimeo
Logo
ISSN 2013-2263
Coordinació: Departament de Comunicació.
Contacte: informans@camfic.org

Donar-me de baixa