22 de novembre de 2016

Nota de premsa: Jornada de la Xarxa AUPA i reconeixement a Jaime Gofin

Image title

Era la jornada que en fa 12, i es va posar per títol “Avançant en el nou marc de la Salut Comunitària a Catalunya”. Es van reunir prop de 200 persones amb l’objectiu d’aprofundir en nous aspectes que preocupen a la xarxa, i de posar sobre la taula tot el ventall d’oportunitats que els professionals consideren que tenen al davant, així ho va expressar, de fet, una de les persones clau a la xarxa, la Cinta Daufí.

Un dels moments més intensos de la jornada el va protagonitzar el professor Jaime Gofin, un dels referents mundials en salut (i atenció primària) orientada a la comunitat, un home de llarga trajectòria i experiència docent i investigadora. Ell aposta per una salut comunitària necessària (perquè és a més un dret), factible (perquè tenim els EAPs amb coneixements i motivació), i efectiva (perquè s’ha demostrat que suposa canvis positius si es fa en clau participativa, i perquè és capaç d’actuar sobre els principals determinants de la salut). El professor Gofin, uruguaià instal·lat des de fa anys als Estats Units, va posar en valor que des de 1986 existeixi aquesta preocupació entre els professionals del sistema de salut català, que ja en aquell moment, i per part d’un nucli de metgesses i infermeres, va voler donar els primers passos organitzant la formació en salut comunitària, portant-la a més a nivell de carrer, ja que els tallers i la feina en el territori i amb la gent són peça fonamental d’aquest procés. El gran repte que es va posar de manifest en la Jornada AUPA és integrar les 3 dimensions que existeixen, des de la salut pública orientada a la comunitat, l’AP bolcada en l’entorn comunitari, i la salut comunitària en sí mateixa. Gofin també va explicar que la llavor està sembrada a nivell acadèmic, ja que diferents instituts i universitats als EUA ja despleguen la formació en salut comunitària, i va voler encoratjar els que impulsen el seu desplegament aquí a Europa.

I en la part final de la reunió, CAMFiC va aprofitar per fer entrega solemne del reconeixement de membre de mèrit de la Societat al professor Gofin, amb un parlament breu de la presidenta Dolors Forés. En nom de CAMFiC va expressar l’admiració i agraïment a la tasca d’aquest “còmplice” de la medicina de família, que tant ha treballat per l’AP orientada a la comunitat. Es van evocar els temps fundacionals, amb el primer curs organitzat a Catalunya l’any 86 per formar professionals en la salut comunitària, i la presidenta va fer el símil que, igual com va passar amb la minifaldilla i Mary Quant, aquella societat dels anys 80 potser no estava preparada per a rebre un desafiament tan gran com el que plantejaven algunes persones des de la medicina de família del moment. Jaime Gofin va recordar que en aquesta tasca de l’Atenció Primària, així com en l’atenció dedicada a la comunitat, allò personal sempre acompanya i participa de la tasca professional, i es fa difícilment separable.

Dins de la Jornada es va dedicar un espai important a la tasca de treball en grup, amb un debat molt actiu destinat a fer aportacions de cara al pla estratègic de la xarxa AUPA. En les conclusions provisionals de les diferents taules va coincidir la preocupació per aspectes de coordinació, d’obtenir una millor comunicació de tot allò que impulsa la xarxa, cosa que es podria articular a partir d’un grup intern dedicat a comunicació. Altres idees que van sorgir amb força són la necessitat d’enfortir aliances entre EAPs i salut pública, que la prescripció social guanyi pes i reconeixement, com també que es valori adequadament la dedicació dels professionals a la salut comunitària, amb tot el que això implica.

Cercador

Cercar