Els membres dels grups de treball fan la tasca de recerca, de docència, prenen el pols a les noves demandes dels ciutadans i busquen estratègies per actualitzar els coneixements i les habilitats dels metges de família i continuar donant un servei d'alta qualitat a la població.

Les vocalies territorials tenen la missió de representar la CAMFiC allà on estan establertes.

Les vocalies porten a terme els plans d'acció en cada àmbit seguint les directrius estratègiques de la junta.Normativa de grups de treball

Plantilles d’activitats docents:

Plantilles material docent
model 1 (PowerPoint)
model 2 (PowerPoint)
model 3 (PowerPoint)
model 4 (Word)

Plantilla programes docents (Word)

Acreditacions