Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos
Fulls per pacients

Sexualitat • Montserrat Cañas Ruiz (COORDINADOR/A)
 • Isabel Plaza Espuña (Secretari/a)
 • Laura Clotet Romero
 • Julia Ojuel Solsona
 • Aline Gael Ortiz
 • Jordi Grau Bartomeu
 • Jordi Reviriego Chuecos
 • Laura Navarro Masisip
 • Lucio Pinto Pena
 • Maria Gómez Barroso
 • Meritxell Pi Juan
 • Eva Bellerino Serrano
 • Laura Sánchez Roig
 • Alan Joan Almazan Demianzuck

Objectius del grup:

Promoure la formació en sexualitat. Entenem que la sexualitat forma part de la salut i és un tema molt oblidat en la formació sanitària però molt present en els consultes.

Participar en altres grups de treball de forma conjunta perquè la sexualitat es faci visible si els components dels grups ho requereixen (ex. Càncer, gent gran, infeccioses, violència de gènere, MPOC...)

En un futur editar guies pels professionals sobre diversos temes associats a sexualitat.