Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

Urgències • Sonia Moreno Escriba (Coordinador/a)
 • Veronica Dominguez Panadero (Secretari/a)
 • Miguel Angel Sarlat Ribas (Docència)
 • Anna Estafanell Celma
 • Joan Pujol Bertran
 • Núria Lopez Rillo
 • Jordi Mestres Lucero
 • Olga Sol Llop
 • Bernat De Pablo Màrquez
 • Cristina Calduch Noll
 • Oriol Yuguero Torres
 • Federico Jose Bove Marco
 • Esmeralda Recasens Oliva
 • Maria Alba Herrero Mateu
 • Enric Estevez Rovira
 • Marc Bosch Fabregas

El Grup de Treball d’Urgències el formen professionals amb especial interès en les urgències que volen donar resposta a les necessitats que sobre aquestes presenten els metges de família.

Els objectius del grup són:

Objectiu general

 • Ser referents d’Atenció Primària en l’àmbit de les Urgències a Catalunya.


Objectius específics

 • Oferir formació actualitzada als professionals de l’AP
 • Crear documents i/o eines de qualitat que facilitin l’atenció a les urgències
 • Potenciar la recerca i els resultats d’aquesta relativa a les urgències
 • Assessorar a la Junta Directiva i als socis en temes referents a les Urgències
 • Consolidar el Grup de Treball