Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos
Fulls per pacients

Reumatologia • Francesc Moreno Ripoll (COORDINADOR/A)
 • Joan Callen Mas (Junta)
 • Jordi Forcada Gisbert (Resp. Subgrup Raquis)
 • M Victoria Zamora Sánchez (Subgrup Raquis)
 • Merce Solà Gonfaus (Resp. Subgrup Fibromiàlgia)
 • Beatriu Fuentes Bautista (Subgrup Fibromiàlgia)
 • Neus Jou Turallas (Subgrup Fibromiàlgia)
 • Maria Badenes Mezquita (Subgrup Fibromiàlgia)
 • Maira Mengual Terricabras (Subgrup Fibromiàlgia)
 • Marineus Puig Garcia (Subgrup Fibromiàlgia)
 • Jaume Claramunt Mendoza (Resp. Subgrup Artrosi)
 • Maria Jesus Gelado Ferrero (Resp. Subgrup Artritis)
 • Magda Pie Oncins (Subgrup Artritis)
 • M. Delmar Rodriguez Alvarez (Subgrup Artritis)
 • Xavier Mas Garriga
 • M. Edelmira Barraquer Feu

Els objectius del Grup de Reumatologia són:
• Promoure la difusió de coneixements teòrics i pràctics (habilitats diagnòstiques i terapèutiques) referents a la patologia reumatològica més prevalent en Atenció primària.
• Promoure la investigació dins el camp de la reumatologia en Atenció Primària.
• Assessorar persones o grups interessats en activitats relacionades amb la reumatologia en Atenció Primària.

Aquest grup no té cap document.

Juliol de 2024
Model de decisions compartides en Síndrome del Canal Carpià

Aquesta eina t’ajudarà a conèixer en què consisteix la síndrome del canal carpià i les diferents opcions de tractament existents.