25 de novembre de 2016

Entrevista amb Rosa Freixedas, coordinadora del grup d'Alcohol

Entrevista Rosa Freixedas

Rosa Freixedas és llicenciada per la Universitat de Barcelona des de 1987. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària des de 1991. I des del 1992 treballo al EAP 17 de Setembre del Prat de Llobregat. Cordinadora del Grup Alcohol i Altres Drogues de CAMFIC,. també col·labora en el Programa Beveu Menys del Departament de Salut de Catalunya.

Image title

1.- Per què neix i quant el grup sobre Alcohol i altres drogues?

El Grup d’Alcohol va néixer l’any 1999 per la inquietud d’un grup de socis de la CAMFiC, motivats per promoure el paper del metges de família en la prevenció secundària dels problemes relacionats amb el consum d’alcohol. Diversos treballs, realitzats a l’atenció primària, posaven en evidència l’efectivitat d’identificar les persones amb consum de risc i la reducció derivada d’una intervenció breu sobre aquest consum elevat.

Entre les inquietuds dels membres del nostre grup, teníem l’augment de consum d’altres substàncies addictives sobretot entre la gent més jove, i l’escassa formació que teníem els professionals de primària en aquest tema . Està descrita l’associació que les persones fan d’alcohol i altres drogues. Per això, fa dos anys, amb la incorporació de companys experts amb altres drogues vam decidir modificar el nom del grup i començar a treballar d’una forma més àmplia amb substàncies addictives.

2.- Quins objectius a curt i/o llarg termini tens com a coordinadora pel Grup sobre Alcohol i altres drogues?

Des de l’inici del grup hem estat treballant per fer cursos de formació sobre com treballar el consum d’alcohol des de  la consulta, realitzant cribratge i consell breu en els pacients amb consum de risc. Actualment hem incorporat també la formació en altres drogues als nostres cursos. Tenim varies línies de recerca tant destinada a saber què fa el professional de primària, com estudis sobre consum d’alcohol i drogues en els nostres pacients.

Fa més de set anys que col·laborem amb la Subdirecció de Drogues del Departament de Salut, concretament en el Programa Beveu Menys per a la implantació a l’atenció primària del cribratge en alcohol i consell breu a través de la formació i també hem col·laborat amb altres activitats de recerca tan d’alcohol com d’altres drogues.

A curt termini tenim previstes varies revisions sobre temes d’alcohol i drogues, enfocades als professionals de l’atenció primària.

Els nostres objectius a llarg termini passen per seguir amb la formació, incorporant la nova evidència que vagi sorgint. Volem començar a treballar amb un projecte d’una APP destinada tant a professionals com a població general. Ens agradaria per aquest any poder actualitzar la nostra pàgina del web amb material d’alcohol, però sobretot sobre drogues, que sigui fiable i actualitzada on els professionals puguin adreçar-se.

Un objectiu que ens agradaria per aquest proper any és que s’incorporés gent jove al grup amb ganes d’ endegar projectes nous.

3.- El grup ofereix cursos formatius dins l'Aula de la CAMFiC i també externs. En quins aspectes creieu que cal formar més al metge de família sobre aquestes patologies?

Creiem que és cabdal normalitzar parlar sobre consum d’alcohol i drogues a la consulta igual que fem amb altres hàbits com tabac o alimentació. Som conscients que per això és important la formació en aquest tema. Si un professional sap que fer en tot moment actuarà de manera més concordant amb la bona pràctica clínica.

Saber fer un consell i seguiment d’aquests pacients, com fem amb altres patologies és primordial, i per això, és important consensuar amb el pacient quin és l’objectiu que vol  aconseguir. Incorporar els elements presents en l’entrevista motivacional resulta imprescindible alhora de modificar estils de vida o conductes de risc.

Actualitzar coneixements sobre consum de l’alcohol, riscos derivats del consum de drogues; conceptes com reducció de danys, malaltia crònica en relació a la dependència de l’alcohol; beneficis i perjudicis associats al consum moderat d’alcohol, tema molt present en la nostra societat, on les indústries ens volen vendre “els beneficis”, però amagant que també hi ha perjudicis associats a qualsevol consum, inclús amb ingestes moderades.

4.- Quin paper juga o hauria de jugar el metge d'Atenció Primària en la prevenció i seguiment del consumidor d'alcohol i /o altres drogues?

L’atenció primària te la funció d’identificar persones amb problemes d’alcohol i drogues (tan consums de risc com problemes de dependència), recomanar la disminució del consum i en el cas que sigui necessari recomanar l’abstinència. En els casos que hi ha un consum de baix risc o el pacient és abstemi, aquest cribratge s’hauria de fer cada 2 anys. No podem abaixar la guàrdia, ja que situacions estressants com l’atur, mort d’una persona estimada, poden fer canviar els hàbits d’aquella persona i utilitzar l’alcohol com a fàrmac.

Des de l’atenció primària sempre fem seguiment dels nostres pacients, tan de forma activa citant al pacient com quan ens consulten per altres patologies, i qualsevol moment pot ser bo per interessar-se pel seu consum, això sí, sempre demanant permís. En els casos més greus haurem de treballar la derivació als centres especialitzats.

L’alcohol i altres drogues, no sols provoquen problemes de dependència sinó que també donen peu a altres problemes de salut que en moltes ocasions necessitaran de seguiment per altres especialistes com és el cas de la cirrosi hepàtica o la pancreatitis.

5.- Quina ajuda us ofereix la CAMFiC perquè el grup pugui treballar i tirar endavant els seus objectius?

La CAMFIC a través del seu marc institucional recolza les nostres activitats tècniques i científiques. Disposa d’una infraestructura que promou la formació continuada dels professionals sanitaris de l’atenció primària.

Ens dóna oportunitats d’establir aliances amb el Departament de Salut, organitzacions sanitàries o altres societats científiques i associacions de pacients. En aquest cas la Fundació d’Atenció Primària representa un pilar molt important.

Cercador

Cercar