24 de gener de 2017

Entrevista a Dra. Sandra Sabarich, coordinadora del Grup de Treball de Teràpies Complementàries i Alternatives de la CAMFiC

La Dra. Sandra Sabarich  és la coordinadora del Grup de Treball de Teràpies Complementàries i Alternatives de la CAMFiC. Actualment treballa al CAP Sud i es va llicenciar l’any 2002.

Image title

1.-. Quan i com neix el grup de Grup de Teràpies Complementàries i Alternatives de la CAMFiC.? La proposta de creació del grup de la CAMFiC se’ns fa des de la mateixa societat quan aquesta detecta l’èxit que tenen diversos tallers de teràpies complementàries (fitoteràpia, homeopatia i teràpia neural) impartits els anys 2009, 2010 i 2011 als congressos de la CAMFiC. Les places dels tallers sempre s’esgotaven i els propis professionals demanaven més informació respecte a aquestes teràpies. Va ser en aquest context que se’ns proposa la creació d’un grup per poder continuar formant els metges d’atenció primària, satisfer les seves demandes d’informació i formació, i poder debatre la integració d’aquestes teràpies a la pràctica diària de la medicina.


2.- Un dels vostres objectius és promoure la difusió de les teràpies complementàries entre els sanitaris de l'Atenció Primària. Es difícil que us escoltin?. Per què? Doncs no, no és difícil. Observem que des que el grup ofereix tallers d’introducció a les diferents teràpies complementàries, tant als centres d’atenció primària, com a la CAMFiC, la demanda s’ha mantingut alta, i moltes vegades s’han esgotat les places ofertes. També percebem un gran interès per part dels professionals a les diverses sessions i tallers, que les veuen com a noves eines per a poder tractar els seus pacients.


3.- De fet, teniu un document, el Full d’informació per a metges d’atenció primària sobre teràpies complementàries, on expliqueu com es poden integrar a la medicina més tradicional teràpies com: la medicina naturista, la fisioteràpia, l'homeopatia, l'acupuntura, les Flors de Bach, i la teràpia natural. Per què heu fet aquest document? Hi ha poca formació i informació sobre aquestes teràpies entre els vostres companys? Aquest full pretén ser una petita informació per als metges d’atenció primària ja que veiem que hi ha un nombre important de pacients, a les consultes d’atenció primària, que segueixen aquest tipus de teràpies. Els professionals en desconeixen les seves bases teòriques i si per exemple són compatibles amb els medicaments convencionals. És evident que durant la carrera no rebem una formació en aquestes teràpies complementàries, i per això són unes grans desconegudes pels propis metges. La manca d’informació ens pot generar por a l’hora de compatibilitzar les diferents teràpies, fet que no beneficia a ningú.


4.- Un dels gran handicaps que tenen les teràpies alternatives a l’hora de ser acceptades per part dels professionals possiblement sigui que les veuen amb poca evidència científica. Què en penseu al respecte? És evident que si una teràpia no té evidència científica no ha de ser acceptada per cap metge. Un dels objectius del grup és informar sobre l’evidència de què disposem en les diferents teràpies. En aquest sentit actualment estem reeditant un llibre publicat l’any 2007 per la CAMFiC que es diu “Medicina Natural basada en l’evidència”, on hi actualitzem tota l’evidència que existeix per a cada teràpia. També és evident que calen més estudis i per això un altre objectiu del grup és promoure la investigació. Per exemple, al nostre grup vam aconseguir realitzar un treball de recerca en una teràpia complementària gràcies al suport de la CAMFiC i  després es va publicar un article científic en relació a aquest treball al Butlletí d’Atenció Primària de Catalunya.

 

5.- Creieu que l'acceptació per part dels professionals respecte a les teràpies complementàries i alternatives està millorant en els darrers anys? Per què creieu que està passant? Hauríem d’analitzar l’estat d’acceptació de cadascuna perquè ens trobem amb teràpies que estan guanyant molt prestigi (per exemple l’acupuntura), mentre que d’altres són més qüestionades (per exemple l’homeopatia). Recentment hem pogut seguir aquesta polèmica a les notícies de premsa, però considerem que cal un debat serè i profund al voltant d’aquestes teràpies, en un àmbit més científic, i amb la voluntat d’aprendre els uns dels altres, per a poder confluir. 


6.- Quin paper estan jugant els pacients en que vosaltres estigueu més interessats en aquest tipus de tractaments?. Us reclamen informació al respecte? Us pregunten directament? Els pacients ja fa anys que utilitzen moltes d’aquestes teràpies, fora de la seguretat social. És per això que quan saben que el seu metge de família coneix, desenvolupa i pot aconsellar sobre aquella teràpia, la resposta és molt positiva.


7- Finalment, com ha acollit la CAMFiC la creació del vostre grup i quin suport us dóna per tirar endavant els objectius del vostres grup? La CAMFiC sempre ens ha donat tot el seu suport per a continuar amb l’estudi i la difusió d’aquestes teràpies, malgrat haver rebut moltes crítiques per part d’alguns companys que no estan massa d’acord amb l’existència del nostre grup. Però què millor que poder parlar obertament d’aquests aspectes en el marc d’una societat científica. Ens valoren molt positivament l’esforç que fem i ens encoratgen a continuar amb la nostra tasca per a poder transmetre aquest coneixement als nostres companys

Cercador

Cercar