14 de febrer de 2017

Entrevista a Miguel Angel Mayer,

Image title

Miguel Angel Mayer és Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB (1987), Màster en Clínica Mèdica, Màster en Salut Pública i Diplomat en Disseny i Estadística en Ciències de la Salut per la UAB. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària (1996) i Doctor en Medicina i Cirurgia (2006).


Coordinador del grup TIC (Tecnologia, Informació, Comunicació).


1.- Quan i per què neix el grup de les TIC?

El grup TIC de la CAMFIC va néixer l’any 2010 amb l’idea de donar resposta a les necessitats que els professionals d’Atenció Primària ens feien arribar a la CAMFiC en relació a diferents aspectes relatius a les TIC. Aquests necessitats i interès tenen relació amb quins canvis i quines oportunitats ofereixen les TIC en el desenvolupament de la nostra professió, tant des d’un punt vista d’aplicació i utilització en els entorns clínics, com també en recerca i docència en l’àmbit de l’atenció primària, així com per donar resposta als reptes de la nostra societat i pacients.


2.- Està clar que les noves tecnologies han entrat en la nostra vida i ja hi formen part. Creus que els metges de família us esteu adaptat bé a l'arribada de les TIC?. Per què?

Efectivament les noves tecnologies, en el més ampli sentit del concepte, han entrat en la nostra vida quotidiana, tant personal com professional. D’alguna manera m’atreviria a dir precisament que ja no són tan noves, han anat ocupant espais i activitats, la història electrònica, l’e-mail, les xarxes socials ja ens acompanyen des de fa uns pocs anys i no hi ha tornada enrere. Les aplicacions de les TIC per millorar la comunicació amb els nostres pacients i entre professionals, per desenvolupar recerca, o nous conceptes com el Big Data en Salut i la medicina personalitzada serien impensables sense les TIC. Això no obstant requereix un gran esforç per part de tots, sobretot per part dels professionals i de les institucions sanitàries per mantenir una actualització, un aprenentatge continu i una adaptació organitzativa.


3.- En aquest sentit, cal dir que des del grup esteu fent ja fa temps cursos formatius a CAMFiC sobre les TIC aplicades a l'activitat assistencial, o sobre xarxes socials i informació mèdica. Per què és important que us formeu en aquest àmbit?

Com indicava anteriorment, és necessari desenvolupar i oferir activitats de formació continuada als professionals de primària per contribuir a la seva actualització en diferents àmbits relacionats amb les TIC i la seva aplicació en clínica, recerca, docència i per tant en l’activitat diària dels nostres professionals. Això té una gran transcendència si tenim en compte que en alguns dels àmbits professionals hi ha un gran càrrega de feina i una manca de temps per dedicar a activitats més enllà del dia a dia que requereix una gran dedicació. Per això,  oferir formació des de la nostra Societat, tant presencial com online pensem que contribueix molt positivament a satisfer les necessitats d’aquests professionals en aquest àmbit.4.- Com milloren la vostra activitat assistencial les TICs?

Les TIC faciliten la realització tant de tasques purament assistencials, per exemple accelerant i facilitant la recollida i gestió de la informació clínica, oferint noves formes de comunicació amb els pacients i amb altres professionals, com també donant la possibilitat de desenvolupar activitats de recerca que tenen un impacte directe i positiu en la millora del coneixement dels problemes de salut que afecten als nostres pacients, facilitant els mitjans necessaris per desenvolupar també activitats preventives que arriben més eficientment i a un major nombre de pacients o donant eines que facilitant els controls de qualitat dels serveis oferts.


5- I quines són les dificultats o reptes que comporten les TIC dins la consulta?

Sí,  la incorporació de les TIC comporta també molts reptes i també dificultats que s’han de tenir en compte i s’han de resoldre. Com apuntava requereixen canvis organitzatius importants per adaptar-se a les noves formes de relació amb els pacients, una inversió de temps i recursos que a vegades poden ser escassos, l’elaboració i aplicació de plans de formació específics per tots els professionals vinculats al serveis de salut, així com tots aquells aspectes relatius a un ús correcte de les TIC relacionats amb la seguretat en el tractament de les dades, la resolució de problemes tècnics, o els reptes ètics i legals que comporten les TIC.


6.- Quin és el suport que esteu rebent des de CAMFiC perquè pugueu desenvolupar els vostres objectius com a grup de treball?

Des de la CAMFiC hi ha una visió molt clara sobre la importància de recolzar els grups de treball i el nostre grup TIC no és una excepció i per tant el suport rebut per desenvolupar la nostra tasca o aquelles noves idees que puguem aportar com a grup es total.

Cercador

Cercar