21 d'abril de 2017

Entrevista a Anna Lorda, coordinadora del grup Atenció Primària Orientada a la Comunitat


Image titleImage title

Entrevista a Anna Lorda, coordinadora del grup Atenció Primària Orientada a la Comunitat. La Dra. Lorda és metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària al CAP Besòs des del 2015.

1.- Per què neix i quan el grup sobre Atenció Primària Orientada a la Comunitat (APOC)?

L'any 1986 un grup de professionals de la salut de la CAMFiC amb interès en la orientació comunitària de l'Atenció Primària van realitzar el I Curs-Taller APOC a Barcelona.

Al 1987 aquest grup de professionals coneix al Professor Jaime Gofin, Metge i Doctor en Salut Pública, reconegut internacionalment per la seva dedicació i estudis en Salut Comunitària, i director dels programes d'aprenentatge APOC a distància. D'aquesta trobada neix el II Curs-Taller APOC i és quan es constitueix el grup APOC de la CAMFiC. Actualment el grup està format per Professionals de la Salut: Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària i de Salut Pública.

2.- Quins objectius a curt i/o llarg termini tens com a coordinadora del Grup?

El principal objectiu del grup és promoure l'APOC a través d'una anàlisi crítica i continuada dels principis i de la metodologia APOC, tenint en compte els resultats de la seva aplicació en el nostre context sanitari. Els objectius a curt termini són: la difusió i formació de l'APOC per als professionals de la salut, la recerca i elaboració de material docent renovat i actualitzat, així com mantenir la presència activa amb altres grups de Salut Comunitària. Tenim relació amb d’altres grups de Salut Comunitària (nacionals i internacionals), com PACAP (Programa de Actividades Comunitarias de Atención Primaria) o la Xarxa AUPA (Actuant Units per la Salut) de la que va ser impulsor i participa activament en el seu desenvolupament. Volem mantenir i potenciar aquestes relacions, i alhora participar i fer el seguiment dels processos d'orientació comunitària que poden sorgir des de l'administració com el COMSalut. El grup APOC ha participat des de l'inici en la creació i desenvolupament del programa PACAP, essent el seu representant autonòmic.

3.- En la pràctica de l’APOC, entenc que l'equip de salut és bàsic, però també ho és els recursos comunitaris disponibles. Entenc que el treball conjunt (AP i Comunitat) és fonamental. Com definiries l’estat actual de l’APOC a casa nostra? Estem fent bé aquesta complementació entre AP i Comunitat? Què ens cal millorar?

L'APOC es defineix com la pràctica integrada de l'Atenció Primària de Salut, individual i familiar, amb la Salut Pública quan actua localment. Aquesta pràctica està dirigida a millorar la salut de la comunitat. Aquesta és la definició de Sidney Kark, a partir de la seva experiència a Sudàfrica, a Polela, on es va crear el centre pioner en salut comunitària i que justament va denominar Centre de Salut Comunitària. Un dels elements necessaris per la pràctica de l'APOC és l'existència d'un EAP (Equip d'Atenció Primària) amb responsabilitat sobre la salut de la comunitat per a la qual  treballa, i no només l'atenció d'aquells que demanen assistència. Un altre element fonamental és la participació ciutadana. Aquesta pràctica requerirà també l’ús de l’epidemiologia per identificar les necessitats de salut de la comunitat i per avaluar els

programes d’intervenció que se’n derivin. L'orientació comunitària de l'AP està estretament relacionada amb la Xarxa AUPA i el Projecte COMsalut. En el nou Pla de Salut del Departament la perspectiva comunitària n'és l'eix vertebrador. Actualment la participació de l'AP en la Salut Comunitària arreu del territori, implicant els determinants de salut, està incrementant les experiències i activitats d'intervenció comunitària basades en les necessitats de la població assignada. Aquestes experiències, però, sovint queden reduïdes a activitats concretes sense que els EAP reorientin la forma de prestar serveis. Cal reformular l'AP des dels serveis de salut per reduir les desigualtats, desenvolupant estratègies basades en la detecció de necessitats de la població i identificació de recursos i actius en salut arreu del territori. Així mateix, cal reorientar els continguts de la cartera de serveis per prioritzar les situacions de més vulnerabilitat i cal promoure el treball en xarxa i intersectorial. Finalment cal garantir les condicions estructurals mínimes a les ABS perquè la salut comunitària sigui possible, fugint del voluntarisme. Això és: temps de professional i un model de gestió que permeti la flexibilitat per fer front a les exigències de la salut comunitària. L'APOC aporta una reorientació en la forma de prestar els serveis amb una perspectiva comunitària com a eix fonamental de l'activitat sanitària, integrant l'atenció primària amb la salut pública.

4.- Imagino que, com en tots els àmbits, els canvis socials afecten de manera important l’APOC. Ha canviat en els darrers anys el tipus de necessitats de salut que presenta la comunitat, per aspectes com: la crisi, els nous models familiars, etc.. ? Com ho afronteu des de l’atenció primària?

És fonamental entendre, en primer lloc i en termes de salut, que la salut individual depèn de la salut col·lectiva. Les polítiques d'austeritat dels darrers anys, no només la reforma laboral o les retallades en serveis públics sinó, totes les polítiques que potencien la precarietat i la desprotecció social, tenen un efecte directe sobre la salut de la població. Sense dubtes la crisi ha fet palès la importància que tenen els determinants socials en la salut, això s'ha manifestat en els tipus d'intervencions que s'estan desenvolupant en diferents EAP actualment, algunes de les quals poden ser les orientades a abordar els problemes de salut mental o els trastorns alimentaris que condueixen al sobrepès i l’obesitat i les seves conseqüències sobre la salut. En aquest sentit l’orientació comunitària permet identificar ràpidament els canvis socials i econòmics que afecten la comunitat. L'AP és la porta d'entrada de problemes de salut que depenen dels determinants socials que els precedeixen. Treballar amb la comunitat, des de la consulta d'atenció primària, els domicilis o l'entorn comunitari és fonamental per contribuir en la millora l'estat de salut d'aquesta.

5.- Quina ajuda us ofereix la CAMFiC perquè el grup pugui treballar i tirar endavant els seus objectius?

La CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) al llarg d'aquests 30 anys i també l'AIFICC (Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya) més recentment, han contribuït de diferents formes amb el Grup APOC, en primer lloc proporcionant el marc institucional que ha facilitat les funcions del grup, també donant suport econòmic quan ha calgut, per organitzar cursos i tallers, facilitant espais de reunió, material d'oficina, pàgina web i facilitant la difusió de les activitats i assoliments del grup.

Cercador

Cercar