24 d'abril de 2017

Signatura del conveni de col·laboració entre CAMFiC i la Fundació TiC Salut per l'acreditació de continguts del portal Appsalut

Aquest conveni, signat entre la presidenta de la CAMFiC, Dra. Dolors Forés, i el director de la Fundació TicSalut, Dr. Francesc Garci Cuyàs, té per objecte regular les condicions mitjançant les quals FAP/CAMFiC, a petició de la Fundació TicSalut, farà difusió del portal AppSalut entre el seus associats amb l’objectiu d’aportar professionals experts interessats en formar part del grup de certificadors que acreditin el bloc de continguts de les aplicacions mòbils amb el fi d’incorporar-se al citat portal.

Cercador

Cercar