24 de maig de 2017

Nota premsa: el 31% dels majors de 15 anys pateix dolor

EL 31% DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 15 ANYS PATEIX DOLOR

  • La prevalença de Dolor Crònic No Oncològic (DCNO)  és superior entre les dones (37,8% enfront del 23,9% en homes) i augmenta en els grups de més edat.
  • La principal causa declarada són els problemes osteomusculars.
  • Més del 50% de les consultes d’Atenció Primària estan relacionades amb el DCNO

El dolor crònic no oncològic es defineix com aquell que persisteix en un període de temps superior als tres mesos de forma contínua o intermitent, més de cinc dies per setmana. Passa de ser un símptoma a una malaltia amb entitat pròpia.

És un problema de salut pública a nivell mundial, amb una alta prevalença (el 31% de la població major de 15 anys, segons l’Enquesta de Salut de Catalunya 2014, té dolor) i té una  marcada repercussió en la qualitat de vida física, psíquica, laboral, social i econòmica de les persones que el pateixen i el seu entorn.

És fonamental el tractament precoç i adequat per tal de mantenir la funcionalitat física i mental del pacient, i millorar la seva qualitat de vida. I requereix un abordatge multimodal, incloent, a part dels fàrmacs, altres intervencions no farmacològiques i la participació activa dels propis malalts.

En aquest context, és fonamental el paper de l’Atenció Primària. De fet, més del 50% de les consultes d’Atenció Primària estan relacionades amb el DCNO, i són aquests professionals, quasi sempre, els primers en diagnosticar i tractar malalties que causen dolor, tant agut com crònic, per la qual cosa són l’eix central de l’assistència al pacient amb dolor.

Per tant, és bàsic que des de l’Atenció Primària es proporcioni una atenció segura, amb una  atenció sanitària integral que englobi prevenció, diagnòstic correcte dels diferents tipus de dolor, tractament farmacològic i no farmacològic adequat, i una coordinació àgil entre els diferents nivells assistencials

L’objectiu del documents de consens, que ha comptat amb el suport de Grünenthal, és donar pautes sobre el tractament farmacològic per evitar els errors més freqüents en el maneig dels medicaments contra el dolor, sobretot quan es tracta de pacients pluripatològics i polimedicats.  També ofereix pautes sobre el diagnòstic dels diferents tipus de dolor crònic, sobre el tractament no farmacològic i criteris de derivació i coordinació des de  l’Atenció Primària amb les Unitats de Dolor hospitalàries.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 40 grups de treball, i diferents vocalies territorials

Grünenthal

El Grup Grünenthal és una companyia farmacèutica emprenedora, basada en la ciència i especialitzada en el tractament del dolor, la malaltia de Gota i la inflamació. La companyia  integra la recerca i desenvolupament amb una llarga experiència en tractaments innovadors per al dolor i tecnologies d'avantguarda per als pacients, fortament compromesos amb la innovació.

Grünenthal és una companyia independent i de propietat familiar amb base a Aquisgrà, Alemanya. Estan presents a 32 països amb filials a Europa, Llatinoamèrica i EUA. Els seus productes es venen en més de 155 països i al voltant de 5.500 professionals treballen en Grünenthal.. El 2016, Grünenthal va aconseguir uns ingressos de 1.400 mn €.

Accès al document: 

http://gestorweb.camfic.cat//uploads/ITEM_7957.pdf

Cercador

Cercar