20 de juny de 2017

Nota de premsa: El 42.5% de les dones que es sotmeten a una interrupció voluntària de l'embaràs, repeteixen, segons un estudi

Un projecte de recerca realitzat des de CAMFiC i presentat a les XIX Jornades de Metges Residents en Medicina Familiar i Comunitària, analitza com s’aborda la interrupció voluntària d’embaràs (IVE) des de l’Atenció Primària.

L’estudi es va fer durant l’any 2014-15 i en un CAP urbà amb una població assignada de 24.000 pacients.  El total de dones que van sol·licitar l’ Interrupció Voluntària de l’Embaràs  van ser 186, i es van realitzar finalment 160 IVE.

La forma més habitual d’IVE és la farmacològica, en un 73.1% dels casos, i a la setmana 6 de gestació. La mitjana d’edat és de 27 anys, i són majoritàriament espanyoles, un 42.4% de les dones, mentre que un 33.6% són de Sud Amèrica.

El 42.5% de les dones que es van sotmetre a IVE ja s’havien sotmès anteriorment, com a mínim un parell de cops a interrupcions voluntàries d’embaràs, i quasi el 40% tenia dos o més fills.  Es va determinar l’estat civil de 46 pacients, i d’aquestes un 73.9% tenia parella.

El 32,2% de les pacients que van fer una interrupció voluntària d’embaràs no utilitzava cap mètode anticonceptiu, el 45.6% utilitzava preservatiu masculí, un 25% anticonceptius orals.

Un 51.6% van rebre consell anticonceptiu l’any previ a l’IVE, majoritàriament a través de l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva), mentre que un 15.9% va rebre el consell directament del seu equip d’Atenció Primària.

Per la Dra. Francesca Aulet, una de les autores de l’estudi  S’aborda la interrupció voluntària de l’embaràs des de l’Atenció Primària?  cal destacar quehi ha una alta prevalença d’IVE en la població espanyola. A més, ens ha sorprès que un terç de la població no utilitzi cap mesura anticonceptiva”. Amb els resultats de l’estudi conclou “es necessària una major implicació de l’Atenció Primària en l’abordatge de la salut sexual i reproductiva”.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar l’investigació a l’Atenció Primària  i s'articula en més de 40 grups de treball,  i diferents vocalies territorials.

Cercador

Cercar