30 de juny de 2017

Comunicat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària en relació al decret d'indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers

30 de juny 2017.   La junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)  acull favorablement el nou escenari que pot obrir el decret d’Indicació Infermera anunciat des del Departament de Salut.

Per la presidenta de la CAMFiC, Dra. Dolors Forés “el text consolida els principis d’atenció integral, continuïtat assistencial, i cooperació entre professions sanitàries que han fet forta l’atenció primària a Catalunya”.  La Dra. Forés considera el decret d’indicació infermera com un marc que “donarà seguretat jurídica i ordenarà les diferents competències infermeres a l’hora d’atendre els pacients, i preservarà una cultura assistencial de treball en els equips de Primària altament valorada per la ciutadania”.

En aquest àmbit, precisa, “el diagnòstic i proposta de tractament per cada patologia és competència del metge. Al mateix temps, “la indicació de productes sanitaris i medicaments per part de la infermera, especialment aquests últims, dependrà de les competències acreditades individualment per cada professional, segons el perfil competencial requerit per cada lloc de treball, prèviament acordat pels equips d’Atenció Primària”.

A més, la Dra. Forés vol posar de rellevància “el procés deliberatiu i l’equilibri amb què s’ha dut a terme la fase d’elaboració d’aquest decret”.

Des de CAMFiC es farà un seguiment acurat en la fase d’aplicació del decret, tot col·laborant per a una bona implementació d’allò que preveu, amb la prioritat de mantenir els nivells de qualitat i seguretat assistencial que en tot moment han caracteritzat el sistema sanitari, i molt especialment, l’atenció primària catalana. En aquest sentit convé recordar que la nova ordenació segueix trajectòries i models establerts ja en altres països europeus.

Cercador

Cercar