12 de juliol de 2017

Nota de premsa: Els pacients demanen participar en les decisions de salut en atenció primària

Conclusions de la I Jornada de Gestió en Atenció Primària amb participació conjunta de professionals i ciutadans, organitzada per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC)

La jornada de debat sobre la gestió en Atenció Primària té per objectiureflexionar, debatre i opinar sobre gestió i política sanitària.  Després de la presentació del nou Pla ENAPISC, que busca convertir l’AP en l’eix dels sistema, amb noves formes d’organització dels equips de salut, les reflexions de la Jornada posen de relleu que professionals i ciutadans demanen canvis.

Entre les principals reflexions, els professionals van demanar major dotació pressupostària per l’AP i una major participació en la priorització de les polítiques sanitàries. També van expressar la necessitat que les organitzacions destinin recursos a fomentar el talent amb canvis organitzatius. I l’adaptació de les jornades de treball per fer més conciliable la vida personal i laboral, en aquest sentit, cal destacar que un informe recent del COMB assenyala que el 60% dels metges i metgesses amb fills menors tenen dificultats per conciliar la vida professional i familiar.

Per la seva part, els ciutadans van reclamar canals de comunicació oberts amb el sistema de salut, poder interactuar i que se’ls escolti, de manera que se’ls deixi participar més directament i es puguin sentir corresponsables del bon funcionament de l’Atenció Primària.

Com senyala el Dr. Xavier Bayona, coordinador del grup de Gestió de la CAMFiC i organitzador de les Jornades “el present de l’AP passa en gran mesura per la millora del seu finançament, el seu protagonisme en el sí del sistema sanitari, el redisseny del què es fa i com es fa, i la inclusió en la presa de decisions a ciutadans i professionals”. 

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Té més de 4.200 socis, i treballa en fomentar la investigació a l’Atenció Primària. S'articula en més de 40 grups de treball,  i diferents vocalies territorials.

Podeu accedir a l’article resum amb les conclusions: http://www.butlleti.cat/ca/Vol35/iss2/1

Cercador

Cercar