18 de juliol de 2017

CAMFiC organitza les proves ACOES a Catalunya

Les proves ACOES (Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada) d’enguany han finalitzat després de realitzar-se entre el 13 de maig i el 18 de juny. El Departament de Salut va signar un conveni de col·laboració amb CAMFiC perquè fos aquesta Societat Científica la que, donada la seva experiència en l’organització i realització d’aquestes proves, s’encarregués aquest any de la seva execució.

Aquestes proves, que han realitzat els alumnes de sisè curs de medicina de diferents facultats de tot Catalunya, han examinat a 868 alumnes, cada un dels quals ha realitzat 20 proves pràctiques i una prova escrita. En total s’han fet 17.360 proves o test pràctics, més la prova escrita.

La prova ACOE té una estructura semblant a totes les facultats de Medicina de l'Estat espanyol, però a Catalunya té la particularitat que si bé les universitats participen en el Comitè de Prova, l'organització i desenvolupament en són totalment externs, i la mateixa prova s'administra a totes les facultats catalanes.

La prova, a més de qualificar la capacitat de diagnosticar correctament, també avalua altres competències dels futurs metges com la capacitat comunicativa, les relacions interprofessionals, coneixements eticolegals, etc.

Cercador

Cercar