24 de juliol de 2017

La col·laboració de CAMFiC amb la Fundació Vicente Ferrer permet reduir la prevalença del VIH a la Índia

La col·laboració de CAMFiC amb la Fundació Vicente Ferrer permet reduir la prevalença del VIH a la Índia

L’aportació del 0.7% dels beneficis de la CAMFiC que anualment es destinen a projectes solidaris, ha permès que al districte d’Anantapur a la Índia, on es va iniciar un projecte per facilitar l’accés a l’atenció sanitària i serveis de suport psicològic a persones amb malalties infeccioses, principalment VIH/SIDA i tuberculosi,  s’hagi aconseguit una important reducció de la prevalença del VIH.

L’aportació de CAMFiC ha permès mantenir un programa continu de conscienciació sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives alhora que sensibilitzar a la població sobre la importància de donar suport a les persones infectades per VIH/SIDA.

El projecte que s’ha pogut portar a terme s’ha basat principalment en: realitzar registres de persones amb VIH/SIDA i tuberculosi, test de carga viral, sputum test, rajos X i altres proves analítiques. També s’ha portat a terme una identificació i registre dels pacients elegits per rebre paquets nutricionals. S’han fet també visites a domicili a persones en tractament, treballs de conscienciació i counselling a les comunitats rurals, seguiment a domicili de dones embarassades amb VIH/SIDA, reunions de suport a dones vídues amb VIH/SIDA i tallers de sensibilització per a pacients amb tuberculosi, entre d’altres.

Cercador

Cercar