5 de setembre de 2017

Nota de premsa: CAMFiC forma a més de 18.000 professionals de l'Atenció Primària en un any

L'Aula de Formació de la CAMFiC va oferir durant l’any passat formació especialitzada en Atenció Primària a 18.280 alumnes. Enguany engega de nou el seu programa d'activitats formatives dirigides per docents que coneixen de ben a prop les necessitats pràctiques i assistencials, i que tenen una àmplia experiència i la millor qualificació. D'una banda, organitza un ventall de jornades i cursos presencials en què els professionals sanitaris de l’atenció primària poden accedir a contingut teòric i d'aplicació pràctica per a les consultes, adquirir nous coneixements, resoldre dubtes, i millorar les seves competències i habilitats. L’objectiu es assolir una actualització permanent per aconseguir millorar el desenvolupament de la seva tasca diària i mantenir el nivell d'excel·lència i expertesa necessari per donar un servei d'alta qualitat.

De tota l’activitat formativa del 2016-17 destaquen un total de 751 activitats formatives. Concretament, entre les diverses activitats formatives, s’han fet 8 accions en el format de formació de formadors (formació en cascada) i 359 cursos formatius, 39 jornades i congressos temàtics, 45 accions formatives vinculades al Programa d’Atenció Primària Sense Fum, 20 cursos formatius vinculats al Programa d’Activitat Física i Esport, o 19 activitats formatives del Programa PARTEM que, els últims tres anys, ha proporcionat continguts sòlids en gestió a més de 900 directors d'equips d'atenció primària (EAP) de Catalunya.

Entre les propostes d'enguany hi ha la del Curs de Noves Tecnologies aplicades a la consulta, la tercera edició de la Jornada de Dermatoscòpia, la VIIII Jornada de Respiratori, el Curs de malalties Infeccioses, les XVII Jornades d'Actualització Terapèutica, el Curs de suport vital immediat, una nova jornada d'actualització en Vacunes, el curs de Vertigen, o el Curs aplicat “McGiver”, i com a novetat per el període 2017-18 destaca el curs formatiu elaborat conjuntament amb el Departament de Salut sobre la Síndrome de Sensibilitat Central i on participen 6 societats científiques més i també associacions de pacients afectats. En definitiva, tot un ampli ventall de cursos formatius per resoldre les situacions que es poden trobar els metges i metgesses de família.

A més a més, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) també compta amb l'Aula Virtual, un espai on professionals sanitaris de l’atenció primària poden seguir diferents cursos on line, assistir a videoconferències d'actualització clínica, estar en contacte amb professionals experts, i posar-se al dia mitjançant les noves tecnologies. En són un exemple el Curs de Diabetis on line, el d'Oftalmologia, Salut Comunitària, les monografies CAAPS de pacient crònic i complex, o el curs on line sobre insuficiència cardíaca pel que ja han passat 3.000 alumnes.

En paraules de la presidenta de la CAMFiC, Dolors Forés, "CAMFiC vol estar al capdavant en la formació i actualització dels professionals de l'AP". Els nostres metges i metgesses de família reclamen estar al dia en habilitats i coneixements, per respondre a la confiança de la societat, que demanda una Atenció Primària resolutiva", diu la doctora.

D’altra banda, la CAMFiC facilita la formació dels residents de Medicina Familiar i Comunitària per tal de millorar el present i el futur de l'Atenció Primària. Per això a l'Espai R (https://vimeo.com/115249389) es realitzen un conjunt de tallers pràctics dirigits als residents de medicina familiar i comunitària, orientats a la participació i la interacció per resoldre els dubtes més freqüents i aportar coneixements útils. De fet, en el curs 2016-17 s’han fet 14 cursos formatius dissenyats específicament per a formar a residents. Es tracta de sessions docents de dues hores i que es convoquen mensualment. Entre els temes tractats hi ha la interpretació radiològica, l'espirometria, el maneig del pacient amb asma, etc.

Tota la informació sobre les diferents àrees docents i les activitats formatives es pot consultar a la pàgina web de la Societat catalana de Medicina Familiar i Comunitària, http://activitats.camfic.cat/ i a www.camfic.cat.

CAMFiC és la societat científica més important de l’Atenció Primària a Catalunya i reuneix prop de 4.500 (concretament 4.369) professionals, dels quals la majoria treballen als CAPs de tot el país. Està orientada a la formació dels professionals i a la seva actualització clínica, té vocalies a tot Catalunya i uns 45 grups de treball especialitzats. CAMFiC es va crear ara fa 34 anys en defensa de l’Atenció Primària i la medicina de família, amb l’objectiu d’aconseguir una millor salut per a tota la ciutadania.

Per més informació: Premsa CAMFiC

Ester Duran 659 44 27 95 // Manel Piñeiro 670 57 12 45

Cercador

Cercar