12 de setembre de 2017

Posicionament CAMFiC respecte a l'increment de consum d'opiodes

Davant les darreres informacions sobre l’increment de consum de fàrmacs opiodes, i de les noticies que senyalen que als EEUU quatre de cada cinc addictes actuals a l’heroïna van ser abans consumidors d’analgèsics de base opiàcia, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària vol expressar que:

LA CAMFiC FA TEMPS QUE FORMA ALS PROFESSIONALS SANITARIS DE LA PRIMÀRIA PER FER UN BON ÚS I PRESCRIPCIÓ DE FÀRMACS OPIODES.

Una mostra clara de la preocupació que la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya (CAMFiC) ha tingut sempre sobre aquest tema és l'elaboració del darrer document de consens sobre el tractament del dolor, fet conjuntament amb la Societat Catalana del Dolor.

Des de CAMFiC deixem clar que les informacions d’EEUU no són comparables a Catalunya, ja que el sistema sanitari és molt diferent, i en aquest sentit, recordem que des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària s’ha treballat i es treballa per donar el màxim de formació als professionals per tractar el dolor crònic de manera eficaç, eficient i segura.

De fet, els opioides es prescriuen per el tractament del dolor crònic intens, oncològic i no oncològic. En aquest sentit, cal dir que la prevalença de Dolor Crònic No Oncològic (DCNO) suposa el 50% de les consultes d’Atenció Primària.

Per tant, és bàsic que des del primer nivell assistencial es proporcioni una atenció segura i integral que englobi: prevenció, diagnòstic dels diferents tipus de dolor, tractament (farmacològic i no farmacològic adequat), i una coordinació àgil entre els diferents nivells assistencials.

Una de les darreres actuacions de la CAMFiC ha estat elaborar conjuntament amb la Societat Catalana del Dolor un document¹ de consens amb l’objectiu de donar pautes per evitar els errors més freqüents en el maneig dels medicaments contra el dolor, sobretot quan es tracten pacients pluripatològics i polimedicats. També ofereix pautes sobre el diagnòstic dels diferents tipus de dolor crònic, el tractament no farmacològic i criteris de derivació i coordinació des de l’Atenció Primària amb les Unitats de Dolor hospitalàries.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials

(¹) http://gestorweb.camfic.cat//uploads/ITEM_7957.pdf

Per més informació: Premsa CAMFIC Ester Duran 659 44 27 95 premsa@camfic.org

Cercador

Cercar