18 de setembre de 2017

Nota de premsa: Els metges de família catalans a favor de la desprescripció en pacients fràgils polimedicats

Diferents estudis¹ situen la prevalença de la polimedicació en pacients majors de 65 anys, per sobre del 40%.

Fins a un 48.2% d’aquests pacients polimedicats pateixen efectes adversos pels propis medicaments, segon altres estudis².

Setembre 17. El Grup de Treball de la Gent Gran de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària fa temps que advoca per la desprescripció en pacients grans polimedicats. De fet, forma sobre desprescripció als professionals de la primària, i participa en la redacció de guies de desprescripció, de farmacologia a la tercera edat, de farmacologia en les demències i en cursos d'expertesa.

Els pacients polimedicats sovint pateixen els efectes adversos de tanta medicació, presentant: intoxicació, insuficiència renal aguda, alteracions cognitives i conductuals, dependències o somnolència, entre d’altres, i que tal, com senyala la Dra. Bertran, membre del grup de gent gran de la CAMFiC “són la causa més sovint de visita a urgències en la gent gran”.

Desprescriure, però, no sempre és fàcil. Cada cop hi ha més professionals de l’atenció primària sensibilitzats i que fan una bona desprescripció, però com diu la Dra. Bertran “encara hi ha una certa por i inèrcia per desprescriure. Malgrat els programes informàtics de que es disposen a les consultes d’atenció primària i que alerten als metges en cas d’una medicació no adequada o directament inadequada” “ens cal temps”. Fer una bona desprescripció és molta estona i un seguiment exhaustiu del pacient en les següents setmanes o mesos per si cal represcriure algun fàrmac i valorar altres tractaments no farmacològics. Per tant, ens cal temps per fer un bon acte mèdic a la consulta i al domicili, i cal també molta més difusió i formació sobre el tema”.

A més, habitualment, treure medicaments no és del tot acceptat pel pacient i la seva família, que ho veuen negativament. Per això, és fonamental, com senyala la Dra. Bertran “el treball previ de confiança amb el pacient i anar fent a poc a poc. Que entenguin que no és un acte de desprotecció de la salut, sinó més aviat al contrari”. I conclou “hi han famílies que ens demanen que el pacient comenci a deixar de prendre segons quina medicació, però en aquest sentit falta més sensibilització”.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. Compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials.

¹(Molina T. 2012)

²APEAS (Estudio sobre la seguridad de los pacientes en atención primaria de salud)

Cercador

Cercar