30 d'octubre de 2017

Entrevista a Xavier Bayona

1.- Quan i per què neix el grup de gestió de la CAMFiC?

A la CAMFiC es va començar a fer debats sobre gestió i alguna formació al final dels anys 90, i és l’any 2003 quan es constitueix com a grup de treball. En aquell primer el que va ser president de la CAMFiC, Ramon Morera, va facilitar i impulsar molts grups de treball amb l’objectiu de crear coneixement i debat sobre tots els temes que són importants per als metges de família. Des de la seva creació el grup de gestió ha volgut tenir i compartir opinió pel que fa a la gestió, i facilitar formació a aquells que puguin tenir interès en aquesta disciplina.

2.- Els objectius del vostre grup de treball són reflexionar, debatre i opinar mitjançant espais de debat intern i extern, crear opinió... De fet, organitzeu Jornades de Debat en Gestió on aquest any, per primera vegada, heu incorporat als ciutadans. Què us aporten aquests espais de debat, i quina implementació dins dels sistema hi ha de les idees sorgides?

Fa més de 10 anys que anualment fem una Jornada de debat en gestió, i ja fa uns pocs anys que vam decidir que no podíem seguir avançant en el debat de l’atenció primària i del sistema sanitari si no teníem en compte l’opinió dels ciutadans, incorporant  les seves consideracions en el debat. L’any 2015, a la Jornada de Gestió, vam incorporar ciutadans provinents d’associacions veïnals i associacions de malalts, i aquest darrer any han participat activament en els grups de treball que van debatre en el sí de la Jornada.

El ciutadà és la nostra raó de ser com a professionals sanitaris, en un entorn majoritàriament de provisió públic. Actualment el nostre és un entorn difícil, amb pocs recursos i amb un model que ha quedat esgotat per la millora en l’esperança de vida, i tots els models que s’apunten posen al ciutadà en el centre del sistema.

3.- Un dels punts centrals sobre la gestió, és l’autonomia de gestió dels equips...que demaneu, i reclameu, però que sembla complicat de desenvolupar del tot. On som i cap a on haurem d’anar en això, i com influenciarà el nou Pla ENAPISC?

La nova Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC), que és la declaració que fa el Departament de Salut de com vol millorar l’atenció primària a Catalunya, treballa amb la base de desenvolupar 50 accions diferents. Pel que fa a l’autonomia de gestió i participació professional, hi ha encara grans interrogants de com es desenvoluparà el projecte, però des d’una base teòrica la direcció de les estructures assistencials cal que perquè estiguin alineades amb el sistema tinguin llibertat per desenvolupar el com (posada en pràctica) i no el què (línia de treball prioritzada pel Departament), i alhora l’assumpció de responsabilitats en funció dels resultats. Penso que la clau de l’èxit està en dotar als EAP de les eines estructurals (pressupostos, plantilla...), eines de gestió de la informació per a la presa de decisions i que els professionals es sentin amb forces per assumir-ne la responsabilitat.

4.- Des del grup heu posat en marxa recentment una enquesta dirigida als EAP i al seus diferents model de gestió. Què espereu trobar-vos? Amb quin objectiu feu l’enquesta? Busqueu el millor model de gestió?

El model català de salut és un model complex, amb multitud de proveïdors amb titularitats jurídiques diferents (administració, empreses públiques, empreses privades...) que es relacionen amb altres entitats proveïdores també de múltiples titularitats. En aquests moments estem analitzant les quasi 1500 respostes que vam obtenir de l’enquesta. Ens agradaria poder donar una descripció de com està l’atenció primària a Catalunya i poder donar pistes per poder aprendre dels que tenen els millors perfils i els millors resultats. Aquest volem que sigui un primer treball de la línia de recerca en gestió que hem iniciat.

5.- Com us està ajudant la CAMFiC en la consecució dels vostres objectius com a grup de treball?

Des de la CAMFiC estem obtenint tot el suport necessari per a desenvolupar totes les nostres activitats. La Junta ens rep, ens demana ajuda i ens recolza ens totes les activitats i projectes que desenvolupem. La gerència, secretaria tècnica i la resta de professionals de la CAMFiC contínuament fan tots els esforços possibles perquè tot arribi a bon fi. Estem molt contents de què entre tots els companys de la CAMFiC se’ns encoratgi i ajudi a assolir els objectius que ens plantegem per a seguir avançant.

Cercador

Cercar