21 de novembre de 2017

Entrevista al Dr. Pere Guirado

1.- Quan i per què neix el grup EcoAP de la CAMFiC?

El grup va néixer l'any 2013, amb l'objectiu d'augmentar la capacitat resolutiva dels metges de família en la lectura i interpretació de les ecografies, tal com s'havia fet a altres comunitats autònomes, fa més de 10 anys.

2.- Entre els objectius del vostre grup està augmentar la capacitat resolutiva dels metges de família en la lectura i interpretació de les ecografies, i generalitzar l’aplicació de l’ecografia clínica en AP. Sorprèn que l'ecògraf no s'utilitzi habitualment a les consultes d’AP, per què passa això?

La situació actual ha estat  produïda per motius diversos.

Els més rellevants han estat la manca de planificació i d’inversions en equipaments i en la formació en aquesta tècnica, tot i que hi havia un informe de l'Agencia d'Avaluació de Noves Tecnologies de l’any 2010 que ho avalava.

També la reticència, i inclòs l’oposició, de vegades molt bel·ligerant, d'altres societats científiques (radiòlegs, uròlegs..), que afortunadament ha anat minvant en intensitat.

De fet existeix un document de consens entre la CAMFIC i Radiòlegs de Catalunya, que es va realitzar per encàrrec del Departament, treballat per membres significats d'ambdues societats, que tracta sobre els escenaris clínics ens els que un metge de família podria utilitzar aquesta tècnica amb seguretat, les competències a desenvolupar i la trajectòria formativa corresponent per poder-los adquirir.

3.- Esteu consolidant un programa formatiu (l’Aula Top ECO) amb 5-6 cursos anuals i heu format ja a més de 200 metges en la interpretació d’ecografies de baixa complexitat. Quins beneficis aporta al pacient que assumiu aquesta nova capacitat? I quina creus serà l’expertesa adquirida pels metges de família que es formin en aquests cursos?

Durant el curs acadèmic 2016-2017 hem consolidat l'Aula Top ECO. Aquesta està formada per la trajectòria formativa que esmentava (un curs inicial, un intermedi, un avançat i una tutorització, que fan un total de més de 100 hores teòric-practiques), un curs d'ecografia clínica "d' urgències" (aplicable a tots aquells escenaris on pot ser d'utilitat i on desenvolupen la seva tasca metges de família, com CUAPs, serveis d' emergències mèdiques o serveis d'urgències hospitalaris) i un seguit de càpsules especifiques per aparells (espatlla, genoll, tiroides, vascular, ecografia toràcica i ecocardioscopia), de curta durada (4-5 hores), però molt sol·licitades per metges ja iniciats i que volen ampliar les seves competències.

Els beneficis que aportem al pacient van des de fer el despistatge de patologies no complexes, a reduir la incertesa clínica, a filtrar la derivació d ’exploracions complementàries a nivells tècnic-assistencials de superior especificitat i a apropar el pacient al procés de diagnòstic amb un clar increment de la capacitat de resolució de l’Atenció Primària.

Al mateix temps, els avenços tecnològics aplicats als equips d’ecografia han aconseguit una progressiva miniaturització dels mateixos i per tant, una millora en la seva portabilitat, obrint-se la possibilitat que a mig termini sigui una tècnica operable des del propi domicili del pacient.

Tots els nostres cursos estan acreditats pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, amb un nombre de alt de crèdits i un factor de qualitat molt elevat. Per exemple, el curs d'ecografia clínica avançada, de 80 hores pràctiques, té 13,9 crèdits i un factor de qualitat de 1'98 sobre 2.

També els alumnes estan sotmesos a diverses avaluacions en cada curs, la qual cosa permet garantir un nivell de competències i seguretat molt alt.

4.- Quina creieu ha de ser la vostra relació amb altres professionals implicats en la interpretació de les proves d’imatge, com el radiòleg, per no generar tensions i en canvi buscar sinergies?

Com deia abans, la relació institucional ha millorat de forma important i poc a poc les reticències només són puntuals i tenen cada vegada més caràcter  personal.

Poc a poc van desapareixen també, en tant que cada vegada hi ha més metges de família que realitzen ecografia clínica amb un alt nivell de qualitat i això augmenta la confiança en la seva competència.

Pensem que ha de ser de col·laboració estreta, tan en la formació i la capacitació, en la resolució dels casos mitjançant consultoria o amb intervenció assistencial  (per exemple ratificant exploracions dubtoses o realitzant tècniques específiques com les puncions amb agulla fina), i en la recerca, que podria ser conjunta en alguns projectes.

5.- Quin tipus d’ajuda us està oferint la CAMFiC per què aneu consolidant i aconseguint els vostres objectiu?

La Junta de CAMFiC i la Fundació d’Atenció Primària ens  han donat, des del primer moment i de forma continuada,  tot el seu suport, tant institucional com logístic, considerant el nostre projecte com a estratègic.  

Això ens ha permès desenvolupar una important tasca tant en la formació  com en l’assoliment dels nostres objectius.

Cercador

Cercar