24 de gener de 2018

Reunió entre la CAMFiC i AQuAS per obrir nous projectes de col•laboració conjunta

El passat 9 de gener de 2018, a la seu de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) va tenir lloc una trobada entre el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Dr. Antoni Sisó, i el director de l’AQuAS, Dr. Toni Dedeu.

L’objectiu de la reunió va ser consolidar les relacions ja establertes i obrir-ne de noves.

En aquest sentit, una dels primers acords va ser la posada en marxa conjunta d’un nou taller de formació per millorar la comprensió de la informació sobre medicació i les habilitats de comunicació interpersonal dels metges de família. El taller, que seria impartit per membres del Grup de Comunicació i Salut de la CAMFiC, comptaria amb el suport i recolzament de l’AQuAS.

D’altra banda, es va reafirmar la col·laboració de la CAMFiC en el programa ESSENCIAL, obrint també noves vies de recomanacions. Alhora AQuAS  va oferir a CAMFiC la possibilitat de que ambdues entitats s’incorporin conjuntament a la campanya Choosing Wisely, una iniciativa  internacional que comparteix objectius amb l’ESSENCIAL.  (si voleu ampliar info https://choosingwiselycanada.org/campaign/international/  o http://www.commonwealthfund.org/publications/blog/2017/aug/choosing-wisely-combat-overuse )

També es va acordar que CAMFiC estarà representada dins del grup de treball que AQuAS posarà  en marxa amb l’objectiu de revisar la fórmula per l’establiment de la reassignació de recursos per les Àrees Bàsiques de Salut (ABS).

Igualment, AQuAS va explicar a CAMFiC que vol posar en marxa l’ Observatori del Final de la Vida, juntament amb l’Associació pel Dret a Morir Dignament, i se li ofereix la possibilitat de participar-hi.

Finalment,  CAMFiC va aprofitar la reunió per expressar el seu interès en seguir col·laborant en l’anàlisi i difusió de la Central de Resultats, i la seva voluntat de participar en les iniciatives derivades de l’Observatori d’Innovació.

Image title

                                            El Dr. Antoni Dedeu i el Dr. Antoni Sisó 

Cercador

Cercar