22 d'octubre de 2019

Acceptació dels diplomes emesos per CAMFiC per part de l'ICS

Davant la problemàtica sorgida els darrers mesos amb el reconeixement de les accions formatives per part d’alguns territoris de l’ICS, la CAMFiC vol manifestar que és completament aliena a aquestes dificultats, que no s’han observat a cap altra empresa sanitària. Les activitats formatives organitzades i acreditades per la CAMFiC compleixen amb els requisits de la normativa del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

De la mateixa manera, hi ha persones que es troben que no poden completar el seu currículum amb els cursos fets a la CAMFiC perquè el seu sistema no els mostra el que hauria de ser automàtic i tampoc els deixa introduir-los manualment. També aquests casos són responsabilitat de l’ICS. La CAMFiC ha tingut en tot moment i té a disposició totes les dades per fer el traspàs automàtic, però no funciona la recepció de l’ICS.

Malgrat que la solució pels professionals l’ha de trobar la mateixa institució que qüestiona l’originalitat dels certificats, i per tal d’ajudar a la resolució d’aquestes incidències, la CAMFiC sol·licitarà a tots el professional que requereixin segell, signatura original, o altre tipus de certificat innecessari (ja que amb el que expedeix la CAMFiC és suficient), el nom, cognom i lloc de treball de la persona que es nega a donar validesa al certificat presentat, per tal de poder informar-la personalment de la validesa dels certificats emesos. Esperem que amb aquesta acció els professionals afectats puguin veure resoltes aquestes incidències.Cercador

Cercar