23 de febrer de 2018

Estudi “Fragility”

Image title

L’estudi “Fragility”, un projecte FIS desenvolupat al EAP Raval Nord, juntament amb els EAPs de Ciutat Vella, Manso i el servei de Rehabilitació de Drassanes entre els anys 2013 i 2017, té l'objectiu d’avaluar si un programa d'intervenció multifactorial a l’Atenció Primària podria modificar els paràmetres de fragilitat física i cognitiva en persones d'edat avançada.

Es va dur a terme un assaig clínic aleatoritzat i multicèntric, amb un total de 352 pacients, =65 anys d'edat amb detecció positiva de fragilitat. La intervenció de 12 setmanes va consistir en: exercici físic, ingesta de batuts hiperproteics, tallers de memòria i la revisió de la medicació. Es va fer un seguiment als 3 i 18 mesos.

Un total de 347 participants (98,6%) van completar l'estudi, edat mitjana 77,3 anys i 75,3% dones . Després de 3 i 18 mesos, la diferència entre els grups mostrava millores significatives per al grup d'intervenció en totes les comparacions: el rendiment físic i bateria neurocognitiva van millorar i la quantitat de prescripcions va disminuir.

Conclusions: La intervenció multifactorial física, nutricional, neurocognitiva i farmacològica és efectiva per revertir mesures de fragilitat tant a curt termini com a 18 mesos. Els beneficis duradors d'un programa d’intervencions en ancians fràgils aconsellen la seva priorització a l’Atenció Primària.

Article publicat a:  J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Jan 16

Image title

Romera-Liebana L, Orfila F, Segura JM, Real J, Fabra ML, Möller M, Lancho S, Ramirez A, Marti N, Cullell M, Bastida N, Martinez D, Giné M, Cendrós P, Bistuer A, Perez E, Fabregat MA, Foz G. "Effects of a primary-care based multifactorial intervention on physical and cognitive function in frail, elderly individuals: a randomized controlled trial". J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018 Jan 16.
doi: 10.1093/gerona/glx259. PubMed PMID: 29346524.

Article publicat

Cercador

Cercar