26 de març de 2018

Nota de premsa: un estudi demostra l’efectivitat de l’ecografia portàtil feta des de la consulta d’atenció primària per detectar aneurisme d’aorta abdominal

L’objectiu de l’estudi, que s’ha publicat a la revista Plos One, és pel Dr. Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar y Comunitària (CAMFiC),  “avaluar la precisió i fiabilitat d’un programa de detecció dirigit a metges de família que utilitzen un dispositiu d’ultrasò manual per determinar la prevalença d’AAA. Els resultats, posen de manifest, en primer lloc, la necessitat de fer cribratge d’AAA i, en segon lloc, que aquest estratègia preventiva és fàcil de fer des de les consultes de l’Atenció Primària a través d’aquest senzill dispositiu d’ultrasò de mà”.

L’estudi

Hi van participar 1.010 homes, majors de 60 anys,  assignats a tres centres de salut a la ciutat de Barcelona. Els pacients van ser reclutats aleatòriament per mitjà de trucades telefòniques.

Es recollien dades sociodemogràfiques i bioquímiques: edat, índex de massa corporal, circumferència abdominal, pressió arterial sistòlica i diastòlica i colesterol.  Els factors de risc cardiovascular i malalties cardiovascular recollides van ser: obesitat, activitat física, hipertensió, diabetis mellitus, hàbit tabàquic, història familiar d’AAA, malaltia pulmonar obstructiva crònica, malaltia cardíaca coronària i malaltia cerebrovascular.

Resultats

L’edat mitjana va ser de 71.3 anys. Un 13.6% presentava cardiopatia coronària, i un 16.5% presentaven un alt o molt alt risc de patir un esdeveniment coronari a 10 anys.  La prevalença d’AAA detectada va ser de 1.5%.

Aquesta prevalença s’incrementa al 2.5% quan afegim els pacients diagnosticats d’AAA que no van ser inclosos al programa pilot de cribratge. Destaca que els pacients inclosos al programa de cribratge presentaven un AAA de tamany mitjà de 35mm, mentre que els pacients diagnosticats fora del programa presentaven un AAA de 47mm. Per tant, l’estudi posa de manifest que amb aquest cribratge podem detectar un AAA menor.

Per al Dr. Antoni Sisó, director de Recerca del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerre (CAPSBE) i investigador principal d’aquesta recerca “els resultats obtinguts mostren que l’ecografia manual pot ser una eina viable per al metge de família, ja que és fàcilment repetible i segura, sense risc de radiació. En un futur pròxim, els avenços tecnològics poden millorar encara més la portabilitat, la fiabilitat i la precisió dels dispositius d’ultrasò de mà”.

L’aneurisma d’aorta abdominal.

Els aneurismes d’aorta abdominal (AAA) són dilatacions de l’aorta d’una mida superior als 3 cm. Són trastorns greus, silenciosos i potencialment mortals.

Els principals factors de risc associats a la presència d’aneurisma són l’edat (a més edat, més  risc), el sexe masculí (l’AAA afecta més als homes que a les dones: per cada dona amb AAA hi ha 9-10 homes afectats), el tabaquisme, la hipertensió, les malalties del cor, i antecedents familiars amb AAA.

El risc de ruptura d’un AAA (i per tant, de mort) és directament proporcional al seu tamany: a més tamany més risc de trencament.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials

Article sencer (Open Access):

http://journals.plos.org/plosone/article?.1371/journal.pone.0176877

Cercador

Cercar