18 de maig de 2018

Nota de premsa: CAMFiC alerta que el nombre de places MIR en l'especialitat de medicina familiar i comunitària ha baixat un 18% en els darers anys

Assignades ja les places MIR 2018, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària recorda que calen més places per a aquesta especialitat, base del sistema sanitari.


Les places MIR de Medicina Familiar i Comunitària han passat de suposar el 42% del total de places MIR l’any 1996,  a només un 27.79% l’any 2018.

En total, s’han assignar 1.810 places de Medicina Familiar i Comunitària sobre un total de 6.513 places MIR ofertes a tota Espanya.

Del total de places MIR, a Catalunya s’han adjudicat 1.022 de les quals, poc més de 280 són per Medicina Familiar i Comunitària.


La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) denuncia que l’assignació de places MIR per l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària només fa que disminuir.

Concretament  s’ha perdut un 18%, entre l’any 1996 i 2018, quan “sorprenentment”, com diu el Dr. Antoni Sisó, president de la CAMFiC “en aquests 21 anys, a més, la població a Espanya ha passat de 40 milions a 46 milions, i amb una esperança de vida major, cosa que suposa més pacients crònics i multipatològics que requereixen de més temps i atencions”. O sigui “som menys metges, per atendre més pacients”.

I aquesta situació es produeix malgrat l’Atenció Primària és la base del sistema sanitari. I les dades ho corroboren. L’any 2016 el primer nivell assistencial, que ocupa a 28.506 professionals a tota Espanya, va realitzar 205.679.995 consultes ordinàries i 22.222.808 consultes d’urgències.

És per tot això que el Dr. Sisó, president de la CAMFiC reclama “major compromís polític i institucional per adequar les places a les necessitats reals de la societat. I alhora demana una “aposta clara des de les Facultats de Medicina per incrementar la presència de l’Atenció Primària i facilitar que els estudiants coneguin l’especialitat. I finalment, un compromís polític per incrementar el pressupost destinat al primer nivell assistencial, que hauria d’arribar al 20%, superant l’actual que està al voltant del 14%-15%”.


Les dades sobre Medicina Familiar i Comunitària al MIR 2018

Aquest 2018 en total s’han assignat  1.810 places de Medicina Familiar i Comunitària sobre un total de 6.513 places MIR ofertes a tota Espanya. Això representa un 27.79%, percentatge semblant al dels darrers anys (2017: 28%, 2016: 27.73% i 2015: 27.49%). Dels primers 1.000 aspirants, s’han adjudicat 11 places MIR de l’especialitat en Medicina Familiar i Comunitària. El primer en escollir  aquesta especialitat ha estat en la posició 132. Del total dels especialistes en Medicina Familiar i Comunitària d’aquest MIR 2018, un 72.3% son dones, i un 27.7% homes.

Igual que l’any passat i el 2016, no ha quedat cap plaça vacant.


Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983.  Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials

Cercador

Cercar