5 de juny de 2018

La Dra. Montserrat Gens, sòcia de la CAMFiC, ha rebut el Premi Acadèmia-CAMFIC en la categoria de qualitat

El passat dimecres 23 de maig es va fer l’acte de Lliurament de Premis i Beques de l’Acadèmia 2018, a la seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.


En la categoria del Premi Acadèmia CAMFiC el guardó va ser per la Dra. Montserrat Gens, metgessa de família al CAP de Salou,  pel seu projecte….. Hem aconseguit promoure la cultura de Seguretat dels pacients (SP) entre els professionals de l’Atenció Primària (AP) d’un territori?


Aquest projecte ha tractat de veure, com, mitjançant un seguit d’intervencions, s’ha millorat la percepció dels professionals sobre la cultura de Seguretat dels Pacients en la Direcció d'Atenció Primària del Camp de Tarragona.


El projecte sorgeix l’any 2011 arran de les Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients impulsat pel Departament de Salut.


Entre les diferents intervencions, la primera va ser fer un anàlisi de la situació basal mitjançant l'enquesta MOSPS (Medical Office Survey on Patient Safety culture). Això va permetre identificar el punt de partida en relació a la percepció dels professionals de la cultura de Seguretat dels Pacients en el nostre territori.


A partir d’aquest l’anàlisi; es varen identificar àrees de millora, les quals, s’incorporaren en el programa de SP del territori i s’establia un pla d’acció orientat a promoure la cultura de SP


Així, doncs, les principals intervencions han estat:

1.- Desenvolupar el model de seguretat dels pacients del Departament de Salut.

2.- Disseny de processos a partir de la participació multidisciplinar dels professionals del territori, creant equips de millora.

3.- Disseny i implantació de l’aplicació informàtica intel·ligent proactiva en Seguretat dels pacient (proSP). Permet realitzar llistes de verificació dels processos, calendaritzar-les i controlar el procés a partir de indicadors i de les incidències.

4.- Implantació i avaluació del sistema de notificació d’incidents TPSC_cloud del Departament de Salut.


Ambdues eines han permès detectar diverses àrees crítiques que han portat al disseny i implantació de pràctiques segures. Tot aquest procés ha anat acompanyat d’un ambiciós pla de formació.


L’any 2017 es van tornar a mesurar la percepció en cultura de seguretat dels pacients amb la mateixa enquesta. S’han observat millores en les dimensions: treball en equip, comunicació franca dels errors i formació (tant de professionals sanitaris com no sanitaris).


Amb el projecte, els investigadors, liderats per la Dra. Montserrat Gens, creuen que s’ha aconseguit promoure la Cultura de SP entre els professionals de l’Atenció Primària.

Cercador

Cercar