22 de juny de 2018

Entrevista a la Dra. Imma Garrell i la Dra. Mercè Marzo, antiga i actual coordinadora del grup de Càncer de CAMFiC

Image title

EImage titlentrevista a la Dra. Imma Garrell, coordinadora del grup de Càncer de CAMFiC, des de la seva creació, ara fa cinc anys, fins a l’actualitat i per la Dra. Mercè Marzo, qui a partir d’ara coordinarà el grup

1.- Com i quan neix el grup d’estudi del Càncer a la CAMFiC?

El grup de càncer de la CAMFiC neix a partir de la iniciativa de metges de família interessats en compartir i millorar els coneixements en l'àmbit de l'oncologia en Atenció Primària, que fins ara ha estat molt centrat en la prevenció i en el suport als pacients pal·liatius. Les persones que inicialment varen constituir el grup som metges de família amb perfil clínic i també de l’àmbit de l’epidemiologia i salut pública. A la vegada molts de nosaltres estem interessats en fer recerca del càncer en l’àmbit de l’Atenció Primària.

2.- Entre els objectius del vostre grup, parleu de la prevenció primària i la detecció precoç del càncer. Quin paper juga l’Atenció Primària, i especialment el metge de família davant d’aquesta detecció?

La prevenció forma part de l'ànima de l'atenció primària, i les consultes d’atenció primària són, doncs, el marc idoni per donar els consells i recomanacions de prevenció primària per reduir el risc de desenvolupar una neoplàsia i, a la vegada millorar la salut global de les persones. El tabac és la principal causa de càncer i de mort per càncer. La dieta, el control del pes i l'activitat física poden prevenir un terç dels càncers més comunes. En grups de població específica l'exposició a carcinògens ocupacionals, contaminació atmosfèrica, agents infecciosos, aspectes de la vida sexual i reproductiva, són factors destacables

La prevenció secundària, ja sigui un cribratge en persones asimptomàtiques o la detecció precoç de la malaltia quan s’han iniciat els símptomes i signes, també forma part del nostre dia a dia a la consulta. El metge de família té un important paper en la classificació del risc de càncer, tenint en compte l’edat, i els antecedents personals (p.e. en el seguiment de pòlips) i familiars (p.e. síndromes hereditaris) de les persones que atenem a la consulta. En funció del risc baix, mitjà o alt, caldrà fer o no fer unes determinades recomanacions de cribratge i/o vigilància. A la vegada el metge de família, davant la sospita d’un càncer ha de valorar els símptomes o signes del pacient i activar les proves complementàries o circuits d'atenció que considerem necessaris.

3.- Un altre dels punts que assenyaleu com a objectius és el de conèixer i tractar correctament al pacient que pateix els efectes derivants dels tractaments. Imagino que aquí la vostra proximitat amb el pacient, a qui coneixeu de prop, és molt important per acompanyar-lo un cop ha abandonat el tractament oncològic. Es així? Què fa i com s’acompanya al pacient que ha patit un càncer?.

El nostre interès és poder fer un bon seguiment i acompanyament als pacients diagnosticats de càncer. A les nostres consultes, cada cop, tenim més pacients que han superat un càncer, amb tot el que comporta: les pors i preocupacions al voltant de la malaltia, per ells i per les seves famílies, els efectes indesitjables de la quimioteràpia, radioteràpia o cirurgia, que poden ocórrer no només a curt termini, sinó també al llarg del temps. Pretenem fomentar el coneixement i difondre les eines per poder prevenir i/o detectar els efectes secundaris i tractar-los o pal·liar-los. A la vegada posem tot l’èmfasi en la prevenció primària, per tal de que aquests pacients que han deixat enrere la malaltia puguin reduir el risc de patir segones neoplàsies i millorar la seva salut en general.

4.- El vostre grup fa una àmplia formació, alguna dins la CAMFIC i altra externalitzable. Com enfoqueu aquests cursos formatius i quins són els principals objectius?
L’evolució' de l’oncologia mèdica ha estat vertiginosa i els metges de família tenim la necessitat d'actualitzar un coneixement progressivament  més especialitzat. El metge de família ha de ser capaç¸ de donar recomanacions per prevenir el càncer, diagnosticar-lo precoçment i resoldre els problemes de salut del pacient amb càncer, ja seguint relacionats o no amb la seva malaltia, i amb el seu tractament antineoplàstic. A la consulta d’Atenció Primària cada vegada és més freqüent atendre pacients que han sobreviscut a un càncer i, per tant, ara ens toca posar-nos al dia.

El nostre grup de treball té com objectiu oferir formació específica en oncologia a l’Atenció Primària des de la basant de la prevenció, el diagnòstic i el seguiment del tractament en el pacient que ha superat un càncer. Volem que els metges de família contribueixin, a través de la prevenció i el diagnòstic precoç, a augmentar la supervivència del càncer a Catalunya i a la vegada es sentint més segurs davant de les demandes del pacient oncològic.

5.- Finalment, com us ajuda la CAMFiC en la consolidació dels vostres objectius com a grup?

La CAMFiC és la plataforma des d'on podem compartir i difondre els nostres coneixements mitjançant cursos de formació, tant presencials com on-line, i on podem interrelacionar amb altres grups de la societat.

A la vegada, CAMFiC compta amb nosaltres per representar-la en diferents fòrums de debats acadèmics i socials, jornades, congressos, que tenen relació amb el tema. CAMFiC ens ofereix poder participar en diferents grups de treball i projectes al voltant del càncer compartits amb d’altres societats científiques i ens confia representar-la en el Pla Director d’Oncologia de Catalunya.  

Cercador

Cercar