25 de juny de 2018

Nota de premsa: l’1% de la població adulta d’atenció primària té necessitats pal•liatives

L’estudi mostra que la malaltia avançada és una condició de salut greu: dos de cada tres pacients amb malaltia avançada moren al cap de tres anys.

La gran majoria dels pacients avançats, que poden arribar a patir més de 6 malalties alhora,  moren com a conseqüència de la seva malaltia principal.

La malaltia amb component pal·liatiu més prevalent és la demència, seguida de la fragilitat, i les síndromes geriàtriques. El càncer i les malalties orgàniques cròniques avançades (IOCA) queden en darrer terme.

Resultats

De la població analitzada, 22.851 adults majors de 15 anys, 251 pacients van presentar necessitats pal·liatives.  El 56.6% eren dones, amb una mitjana de 85 anys. Almenys un 79.4% dels pacients presentaven multimorbiditat (és a dir, més de dues malalties cròniques alhora).

El 49.3% són persones amb demència o fragilitat avançada, mentre que un 13.7% té càncer, i un 37.1% pateix IOCA (malalties còniques greus d’òrgan, com ara la insuficiència cardíaca, l’MPOC, la insuficiència renal, etc.).

Globalment, el 47.3% dels pacients mor al seu domicili, la resta causa èxitus a l’hospital (un 37.2% a un hospital d’atenció intermèdia, i un 15.5% en un d’aguts). Els pacients amb demència i fragilitat tenen una alta probabilitat de morir a casa, mentre que els menors de 85 anys moren majoritàriament a l’hospital d’atenció intermèdia (57.1%), i només un 24% mor a casa, i un 18.4% en hospital d’aguts.

En el 90.3% dels casos existeix coincidència entre la causa de la mort i la malaltia principal que pateix el pacient.  Això per als investigadors és molt important, ja que “suposa un sòlid argument per a l’adopció de propostes proactives d’atenció i de processos de planificació anticipada de les decisions”. Les dades suggereixen que la probabilitat de morir per càncer evolutiu varia amb el temps, concentrant una major mortalitat en les fases inicials del seguiment. Alhora, confirmen la gravetat clínica de la demència avançada com a causa emergent de mortalitat.  

En aquest sentit es refermen davant les conclusions de l’estudi quant a que “l’1% de la població adulta atesa per un EAP pateix malaltia avançada amb una alta probabilitat de morir precoçment i de presentar necessitats complexes no cobertes. La seva identificació és factible i vàlida i constata que la cronicitat avançada, la fragilitat i la complexitat clínica conformen el paradigma pal·liatiu actual, desplaçant la tradició oncològica. Això hauria de suposar l’adopció d’adaptacions del model d’atenció als nous contextos provocats per la cronicitat evolutiva a la comunitat, així com l’assumpció de noves competències per part dels professionals de l’atenció primària.”

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. CAMFiC amb 4.300 socis ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar l’investigació a l’Atenció Primària  i s'articula en més de 40 grups de treball,  i diferents vocalies territorials.

Podeu accedir a l’article sencer :

http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-avance-busca-tu-1-prevalencia-mortalidad-S0212656716306187

Cercador

Cercar