22 de novembre de 2018

Entrevista amb M. Angel Martínez. Coordinador del Grup Atenció a la cronicitat

Image title


Llicenciat en Medicnia i cirurgia. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària.

Sóc membre del GdT Atenció a la Gent Gran de la CAMFiC des de fa quasi 20 anys i del GdT Atención al Mayor de la semFYC, del qual he estat Coordinador.

Sóc des de la seva fundació, coordinador del GdT Atenció a la Cronicitat de la CAMFiC

Actualment treballo a l'EAP Argentona, del CSdM, des de fa ja uns 17 anys.

1.- Com i quan neix el grup d’atenció a la cronicitat de la CAMFiC?

El grup neix davant la necessitat de donar una respost unitària als problemes dels pacients crònics. És per això que la CAMFiC es va plantejar la creació d'un Grup de Treball on persones d'altres grups de treball ajuntessin les seves experteses en una sola veu. En aquest sentit, s’han buscat la implicació de membres dels grups d’Atenció a la gent Gran i Atenció Domiciliària, així com el suport de membres dels grups de Cardiovascular, Asma/MPOC i Ètica, pensant com a coordinador del grup a un membre del primer.

2.- Quins són els principals objectius que teniu com a grup?

Són diferents els objectius que tenim com a grup, per una banda volem representar a la nostra societat davant l’estratègia d'atenció als pacients crònics, revisar de forma espontània o a demanda les diferents estratègies d'atenció als pacients crònics, essent una veu crítica a la vegada que constructiva amb ells; mantenint sempre una independència ideològica global, revisar la literatura mèdica al respecte. Però també proposar, promoure i realitzar projectes sobre la cronicitat, en tots els seus aspectes, promoure i participar en l'organització de les jornades i congressos sobre l'atenció a la cronicitat, promoure publicacions científiques o de divulgació sobre l'atenció a la cronicitat, i finalment, establir relacions, ponts de diàleg i línies de treball amb altres societats científiques i professionals de la salut, sobretot les que tenen el seu àmbit de treball a l'APS.

3.- El progressiu envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida fa que el tema de la cronicitat sigui tot un repte per l’atenció primària. Com ho encareu? Quin vol ser el paper del grup de treball de la CAMFiC davant aquest repte?

La cronicitat és un procés on la Primària té un paper fonamental. Ha de ser el pilar on pivoti tota l'atenció a aquests pacients, avançant-nos a les seves necessitats, solucionant en la mesura del possible els seus problemes de salut i acompanyant-los fins al final d'aquest. Però recordant sempre que aquest procés d'atenció no és patrimoni exclusiu de ningú, som molts els actors implicats i tots tenim un paper. No sobra ningú ni ningú és més que altres.

I això passa per treballar amb una actitud proactiva des dels diferents membres i els seus Grups de Treball.

4.- A través de l’aula formativa de la CAMFiC heu desenvolupat diferents cursos sobre l’atenció a la cronicitat. Quins son els objectius formatius que perseguiu?

Capacitar als professionals a nivell d’expertesa en la gestió assistencial compartida dels pacients amb necessitats sanitàries i socials complexes en entorns comunitaris. Amb l’objectiu d’esdevenir referents i consultors dels respectius equips assistencials.

5.- Finalment, com us ajuda la CAMFiC en la consolidació dels vostres objectius com a grup?

Des de la seva creació com a idea estratègica, sempre hem estat acompanyants per la CAMFiC en les propostes externes o internes que s'han plantejat, algunes d'elles realitzades amb gran èxit formatiu. També som els representants de la mateixa davant els fòrums de cronicitat, per poder donar aquesta veu única i representativa.

Cercador

Cercar