21 de gener de 2019

Nota premsa: CAMFiC forma durant el curs 2017- 2018 a 31.978 alumnes de l’atenció primària

Les activitats formatives estan dirigides per docents que coneixen de ben a prop les necessitats pràctiques i assistencials, i que tenen una àmplia experiència i la millor qualificació. En el seu ventall formatiu, CAMFiC organitza jornades i cursos presencials i online amb contingut teòric i d'aplicació pràctica per a les consultes, de manera que els assistents poden adquirir nous coneixements, resoldre dubtes, i millorar les seves competències i habilitats.

L’objectiu és assolir una actualització permanent per aconseguir millorar el desenvolupament de la seva tasca diària i mantenir el nivell d'excel·lència i expertesa necessari per donar un servei d'alta qualitat.

Durant el curs 2017-2018 s’han realitzat 922 activitats formatives, un nombre major que les realitzades el 2016-2017 que van ser 751. Concretament, entre les diverses activitats formatives, s’han fet 312 accions en el format de formació de formadors i la respectiva formació en cascada, i 139 cursos formatius, 39 jornades, 119 accions formatives vinculades al Programa d’Atenció Primària Sense Fum, 17 cursos formatius vinculats al Programa d’Activitat Física i Esport, o 179 activitats formatives del Programa Ús Racional del Medicament .

Entre les propostes trobem tota la programació de l’Ecografia a la Atenció Primària (EcoAP), les accions sobre urgències, dermatologia i cor, les edicions anuals de les jornades de dermatologia, vacunes i una primera edició de la Jornada de Patologia Ambiental o les XVIII Jornades d'Actualització Terapèutica.  En definitiva, tot un ampli ventall d’activitats formatives per resoldre les situacions que es poden trobar els metges i metgesses de família.

A més a més, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) també compta amb l'Aula Virtual, un espai on professionals sanitaris de l’atenció primària poden seguir diferents cursos online, assistir a videoconferències d'actualització clínica, estar en contacte amb professionals experts, i posar-se al dia mitjançant les noves tecnologies. En són un exemple el Curs de Salut Comunitària, Patologia Digestiva, les monografies CAAPS de pacient crònic i complex, o el curs online sobre ictus, activitats per les quals han passat 4.457 alumnes.

En paraules del president de la CAMFiC, el Dr. Antoni Sisó, "CAMFiC està al capdavant en la formació i actualització dels professionals de l'Atenció Primària amb criteris de qualitat i adaptats a la realitat i necessitats del nostre àmbit. Els nostres metges i metgesses de família reclamen estar al dia en habilitats i coneixements, per respondre a la confiança de la societat, que demanda una Atenció Primària resolutiva".

D’altra banda, la CAMFiC facilita la formació dels residents de Medicina Familiar i Comunitària per tal de millorar el present i el futur de l'Atenció Primària. Per això a l'Espai R ( https://vimeo.com/115249389) es realitzen un conjunt de tallers pràctics dirigits als residents de medicina familiar i comunitària, orientats a la participació i la interacció per resoldre els dubtes més freqüents i aportar coneixements útils. De fet, en el curs 2017-18 s’han fet 16 cursos formatius dissenyats específicament per a formar a residents. Es tracta de sessions docents de dues hores i que es convoquen mensualment. Entre els temes tractats hi ha la interpretació radiològica, l'espirometria, el maneig del pacient amb asma, etc.

Tota la informació sobre les diferents àrees docents i les activitats formatives es pot consultar a la pàgina web de la Societat catalana de Medicina Familiar i Comunitària, http://activitats.camfic.cat/ i a www.camfic.cat.

Cercador

Cercar