5 de març de 2019

El Programa d’Atenció Primària Sense Fum publica una Guia pràctica per a professionals sobre activitats comunitària de prevenció i control del tabaquisme

L’objectiu ha estat fer una guia pràctica per implementar activitats en la comunitat relacionades amb la prevenció de l’inici de consum de tabac i la promoció de la  cessació tabàquica,  alhora que  facilita al professional la realització d’activitats concretes amb la comunitat i tenint en compte els seus recursos.

El document ha estat elaborat pel grup de treball del PAPSF, creat a partir de la Jornada que el PAPSD va realitzar el 2017.

La guia s’emmarca dins del Pla de Salut 2016-2020, a l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) i al Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública.

Podeu accedir a la guia a l'enllaç: 

Cercador

Cercar