21 de març de 2019

Nota de premsa: La millor manera d’evitar la transmissió d’una infecció durant una relació sexual és utilitzar el preservatiu, i fer-ho de forma adequada

L'atenció primària té un paper clau en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les infeccions de transmissió sexual, així com també en les estratègies de control d’aquestes infeccions com és l’estudi dels contactes sexuals. Per això, des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) creiem que cal informar de forma adequada a les persones sobre l’augment de les ITS, les seves característiques, i es poden reduir els riscos de contraure-les. La prevenció d’aquestes infeccions i la detecció precoç de les mateixes són fonamentals per tal de frenar aquesta tendència a l’alça.

De fet, en els darrers anys s’han observat un augment de les Infeccions de transmissió sexual (ITS). L’any 2017 a l’atenció primària de l’ICS es van registrar un 56% més que en 2015. En el període 2015-2017 s’ha observat que pel que fa a les tres ITS bacterianes amb major importància des del punt de vista de la salut pública, la infecció més freqüent ha estat la produïda per clamídies amb un increment relatiu del 400% seguida de la gonocòccia i la sífilis infecciosa o precoç, amb increments relatius del 182% i un 36% respectivament. Igualment, les dades epidemiològiques de la darrera dècada registrades per la unitat de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPACAT)   mostren una tendència a l’alça.

“Aquest augment observat de les ITS es deu per una banda a que els professionals de la salut, estem més sensibilitzats i atents a l’hora de detectar possibles riscos i infeccions i oferim les proves per a la detecció precoç, i per una altra a que les proves de laboratori actualment disponibles tenen una sensibilitat molt alta. Tanmateix, no podem deixar de banda el fet que s’estan produint més infeccions. A més dels factors abans esmentats, també contribueix a l’augment de les ITS el canvi en el context social i conductual en quant a les relacions sexuals. També és possible que durant un temps s’hagi abaixat la guàrdia en relació al risc i les ITS, i amb tot plegat, no s’estan utilitzant les mesures de prevenció o no es fa correctament”, apunten Mariam de la Poza i Mireia Alberny, metgesses de família i membres del Grup d’estudi i recomanacions sobre malalties infeccioses a l’Atenció Primària de la CAMFiC.

Qualsevol persona sexualment activa es pot infectar quan té relacions sexuals amb una altre que pateix una ITS. Però hi ha unes situacions en les que hi ha més risc: mantenir relacions sexuals sense protecció, quan la parella sexual té una ITS, quan es tenen vàries parelles sexuals en un període més o menys curt de temps, si les relacions sexuals són sota els efectes de l'alcohol o d’altres drogues, o si la persona o parelles sexuals han compartit xeringues, agulles, etc.

“Les ITS són infeccions que es transmeten de persona a persona normalment durant les relacions sexuals, causades per diferents microbis que causen afectació sobre òrgans genitals però també en altres localitzacions. A les consultes d'atenció primària atenem amb més freqüència les berrugues genitals, l'herpes genital o les uretritis (inflamació de la uretra normalment causada per una infecció), però també moltes infeccions asimptomàtiques, com ara la causada per clamídies, les gonocòccies i la sífilis (aquestes dues darreres en fase simptomàtica o asimptomàtica). Actualment només tenim vacunes per prevenir hepatitis A i B i pel virus del papil·loma humà. Per tant, en general, la única manera eficaç de prevenir les ITS és intentar reduir les situacions que comportin risc dins de les relacions sexuals i utilitzar correctament el preservatiu (masculí o femení)”, recorden Mariam de la Poza i Mireia Alberny.

Però tan important és utilitzar els mètodes barrera, com fer-ho bé per mantenir la seva eficàcia. “A l’hora d’utilitzar el preservatiu s’ha de tenir en compte algunes qüestions importants, com per exemple que, s’han de posar abans de tocar els genitals i que s’han de canviar en cada relació, també s’han de posar en les joguines, sobre tot si es comparteixen, i cal saber que mai hem de posar doble preservatiu (no augmenta la seguretat i incrementa el risc de trencament). També és importat saber que hi ha diferents talles de condó masculí i que cada persona ha de trobar el que millor s’adapta per tal d’evitar que es trenqui o que la relació sexual no sigui agradable. Pel que fa al lubricant, cal saber que s’ha d’utilitzar sempre en el sexe anal, i que és millor utilitzar els lubricants de silicona o d’aigua, perquè els d’oli trenquen el làtex, cal remarcar que el es pot posar l’exterior del preservatiu però no a l’interior”, expliquen les doctores.

La importància de la detecció precoç per evitar les complicacions de les ITS i nous contagis

Si es detecten aviat, la majoria es solen resoldre fàcilment, però si no es diagnostiquen i es tracten a l’inici de la infecció poden donar lloc a complicacions i propagar-se. “Les infeccions per gonococ o clamídia poden complicar-se amb esterilitat o embarassos ectòpics o dolors crònics a baix ventre. Les hepatitis poden fer cirrosi i/o càncer de fetge, la infecció per papil·loma pot desenvolupar el càncer de cèrvix. A més, es transmeten en cadena (la persona que la té la pot encomanar a diferents persones, i aquestes a altres, etc.), i afavoreixen la transmissió del VIH”, exposen les metgesses de família.

  “Cal tenir en compte, a més, que algunes d’aquestes infeccions (clamídies, sífilis, etc) poden ser asimptomàtiques durant un cert temps, de manera que una persona pot estar infectada i no saber-ho, amb la qual cosa pot transmetre la infecció a altres persones i causar complicacions en la seva salut. És important que aquelles persones que creuen que han tingut relacions de risc i que poden patir una ITS vinguin a la consulta i ens preguntin sense por per detectar-les a temps o poder prevenir-les. Igualment, des de l'atenció primària hem de fer una bona entrevista dirigida a interrogar per detectar el risc d'ITS, fer consell sobre una bona prevenció i estar ben formats per poder realitzar un diagnòstic i tractament precoç que evitarà les seves complicacions i que s'afectin altres persones amb les que podria tenir relacions”, conclouen Mariam de la Poza i Mireia Alberny membres del Grup d’estudi i recomanacions sobre malalties infeccioses a l’Atenció Primària.

Referències:

http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/cc_infeccions_transmissio_sexual_estiu_2018_ICS

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/S/sida/enllasos/anual_ITS.pdf

Cercador

Cercar