1 d'abril de 2019

Resum de la Jornada de reflexió. Medicina Familiar i Comunitària: Reptes de futur.

La Jornada s’ha iniciat amb la benvinguda del Dr. Antoni Sisó, president de la CAMFiC, que després dels agraïments als assistents ha explicat els motius de la Jornada, la nova metodologia que utilitzarà i el desig de que fos molt profitosa. Seguidament ha estat la Dra. Maria Josep López Dolcet, directora operativa de l’ENAPISC qui ha pres la paraula per presentar en quin moment està l’ENAPISC.

La Dra. López ha fet una introducció on ha presentat les 7 línies estratègiques i ha destacat que cal desenvolupar aquests plans estratègics de forma alineada amb les àrees de treball del CatSalut.  Ha recordat també les 7 comissions de treball, creades per experts que s’han encarregat d’elaborar guies metodològiques. En aquest punt, ha fet més èmfasis per explicar que bona part de les comissions ja han entrat en fase de socialització, és a dir, en l’enviament a més de 500 professionals i ciutadania organitzada per la validació de cada document.

La Dra. López Dolcet ha fet un repàs per cada una de les línies estratègiques i ha comentat que Salut Mental, ASSIR, Cronicitat Complexa i Salut Comunitària ja estan en fase de socialització, mentre que Atenció Pediàtrica està a punt d’entrar en fase de socialització, i Atenció continuada i urgent, i Cartera de Serveis estan en fase de finalitzar el document de guia metodològica.

La directora operativa de l’ENAPISC també ha recordat que l’ Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària té pendent desenvolupar les comissions tècniques sobre Atenció Domiciliària, Salut Bucodental i Rehabilitació.

Les dues mesures a mig termini sobre les que s’està treballant, han estat els punts finals de l’exposició de la Dra. López. Per una banda ha destacat que s’està col·laborant amb l’AQuAS per a la detecció de les bones pràctiques, seguint 4 punts: allò que sabem que pot funcionar bé, experiències que no estan del tot complertes però que podrien millorar l’organització sanitària, experiències ja avaluades per l’AQuAS i que han demostrat efectivitat, i experiències avaluades per l’AQuAS ja seleccionades perquè funcionen i a partir de les quals es pot fer una fitxa metodològica per convertir-se en un model sistemàtic.

Durant la fase de preguntes obertes de l’Auditori, s’ha interpel·lat al risc de fragmentació de l’atenció inherent a alguna de les accions proposades per l’ENAPISC, així com de que qualsevol canvi haurà d’anar acompanyat dels recursos necessaris. El Dr. Antoni Sisó ha aprofitat per explicar a l’auditori que des de CAMFiC es demana al Departament de Salut en relació a l’ENAPISC que es defineixi el perfil del gerent de la xarxa, que es faci un cronograma de les accions planificades que vagi associat als recursos que s’hi destinaran, que s’atorgui a l’atenció primària la governança real (funcional i estructural) dins del Departament de Salut, i que s’incloguin especialistes en Medicina Familiar i Comunitària dins del Consell Assessor del Departament de Salut.

Abans de la pausa cafè, s’ha explicat als assistents la mecànica del treball en grups, amb l’objectiu tenir clar com funciona la plataforma TECH i el treball de dinàmiques orientades a potenciar la creativitat e imaginació dels assistents.

Els prop de 100 professionals reunits s’han dividit en 5 grups de treball per desenvolupar diferents línies de treball:

1)Accessibilitat, longitudinalitat i interrelació entre nivells assistencials.

2) Autonomia organitzativa i de gestió. Cartera de Serveis.

3) Docència (Grau i MIR), recerca i innovació.

4) Salut Comunitària.

5) Qualitat i seguretat.

En el tram final del matí, cada grup ha presentat en breus titulars cada una de les seves conclusions. La feina principal però segueix activa, donat que aquestes línies de treball proposades estan a la plataforma TECH on cada un dels assistents podrà accedir durant tota la darrera setmana de març per votar aquestes iniciatives. L’objectiu serà arribar a un grup de propostes proritzades altament creatives i assumibles.

La cloenda de l’acte ha anat a càrrec de la Consellera Alba Vergés que ha agraït a la CAMFiC la realització d’aquesta jornada, destacant la novetat metodològica, i on ha assegurat que s’està treballant per aconseguir millores al sistema de salut, posant l’Atenció Primària com a eix i on cal treballar i aplicar millores amb una mirada llarga, sense condicionants, amb valentia i amb la implicació de tothom. La

Consellera ha finalitzat la seva intervenció recordant que la CAMFiC haurà de ser un aliat imprescindible per portar a terme aquestes transformacions.

Els assistents han valorat molt positivament una jornada de treball i reflexió, que ha comptat amb la col·laboració no condicionada de Menarini.

Cercador

Cercar