12 de maig de 2019

Entrevista al nou vocal de Lleida

Image title

El Dr. Eugeni Paredes és Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (Lleida) l’any 1989.  Especialista en Medicina Familiar i Comunitària per la Unitat Docent Hospital Universitari Arnau de Vilanova l’any 1994.  Actualment treballa com a metge de família a l’EAP Onze de Setembre de Lleida i com a professor associat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida.

El Dr. Paredes acaba de ser escollit com nou vocal de Lleida de la CAMFIC.

1.- Què us va portar a presentar una candidatura per la Vocalia de Lleida?

Suposo que el compromís amb la nostra especialitat que tots els socis adquirim com a propi des que en formem part.

Si he de ser honest tampoc penso que fos res massa premeditat doncs ja havia col·laborat amb la Vocalia fa uns anys,  com a vocal de formació. 

Fa algunes setmanes ens vàrem trobar de manera informal amb la fins ara Vocal i ens va manifestar la seva intenció de buscar un relleu i d’aquesta conversa va sorgir la idea. Posteriorment vaig començar a contactar amb altres socis per  tal de buscar també els suports necessaris i compartir visió.  Crec que finalment hem aconseguit un equip que combina joventut i expertesa, ingredients necessaris si es vol dur a terme un projecte que esperem engresqui.   Això és important, tant com el fet de sentir encara aquella il·lusió primerenca necessària en tota tasca que es vulgui dur a terme.

2.- Quins són els objectius més immediats que vols posar en marxa des de Lleida?

En primer lloc ens hem plantejat presentar-nos als residents de l’especialitat tot i aprofitant el proper inici del seu període de formació.  És molt important que tots els residents vegin en la CAMFiC una eina bàsica en el seu desenvolupament professional amb els valors que en són propis.

Són els metges residents i aquells que han finalitzat la residència els darrers anys el motor necessari que ens caldrà  per avançar en un entorn professional no sempre fàcil i deixar enrere anys de crisi i el seu impacte en l’Atenció Primària.  Elles i ells són el futur que CAMFiC necessita i, per tant, cal que les activitats que puguem facilitar des de la Vocalia contemplin principalment les seves preferències i interessos.

També ens cal buscar sinergies amb la Universitat.   Ja fa uns anys,  la Universitat de Lleida va fer una aposta per la Medicina de Família i actualment tenim una assignatura troncal i curricular al 2on curs i una altra optativa a 5è.   Un total de 9 crèdits ECTS que ens atorguen una posició privilegiada en l’entorn universitari i que hauríem de saber aprofitar.  Incorporar a les accions formatives de la CAMFiC als estudiants de Medicina pot ser determinant també en un futur si volem que aquells amb un expedient acadèmic brillant vegin en la nostra especialitat una bona oportunitat per a un desenvolupament clínic i científic d’alt nivell.   Cal captar talent ja des de la Facultat.

3.- Quins són els principals reptes que ha d'assumir la vostra vocalia per ajudar als socis de CAMFiC a Lleida?

Generar il·lusió,  sens dubte. 

Totes les nostres propostes tindran una oportunitat si som capaços de dinamitzar i mobilitzar el major número de sòcies i socis del nostre territori.   Lleida té més de 250 socis i això ens hauria de donar el suficient quòrum per establir un programa de reunions atractiu.

Per diferents motius,  els darrers anys les metgesses i metges de família hem anat decaient en un desencís preocupant.  La sortida de la recent crisi econòmica,  amb efectes devastadors en els recursos de l’Atenció Primària han provocat desànim en els més joves,  i burnout en molts bons professionals.  Sortir i deixar enrere certa cultura de la queixa,  amb coratge i il·lusió és el que toca ara.   Hem de saber transmetre a les futures generacions de metges de família la força i coratge per assolir el paper predominant que ens pertoca en una assistència sanitària solidària amb l’entorn, orientada a la comunitat,  íntegra i amb el màxim rigor científic.

La nostra proposta es fonamentarà bàsicament en oferir a les sòcies i socis espais de formació i reflexió amb la periodicitat que calgui per tal de reiniciar una sistemàtica de reunions que intentarem estiguin sempre centrades en temes d’interès actual. Amb aquest objectiu volem impulsar sessions formatives impartides per parelles metge resident/tutor-sènior combinades amb d’altres jornades que puguin ser externalitzades des dels diferents grups de treball de CAMFIC. 

Ens agradaria també incorporar els metges de família que treballen a urgències i dispositius d’atenció continuada,  sovint oblidats.  No podem obviar que els estudiants que volen treballar com a metges d’urgències solen escollir la nostra especialitat doncs atorga una formació integral i polivalent molt adequada per a la medicina d’urgències tant hospitalària com d’Atenció Primària.  De fet, incorporarem al nostre equip una Vocal d’urgències a fi i efecte de que tinguin la veu que cal dintre del col·lectiu.

Ens caldrà també millorar alguns aspectes de comunicació interna doncs Lleida té la dificultat afegida de ser un territori amb molta dispersió geogràfica, un fet que no ajuda massa pel que fa a les reunions.   Des de la Vocalia ens proposem millorar la presència a les xarxes també com a mitjà de comunicació externa i difusió d’activitats,  tot i aprofitant l’enorme poder divulgatiu que ofereix aquest mitjà.

Cercador

Cercar