20 de juny de 2019

Entrevista a Silvia Ferrer

Silvia Ferrer és metgessa de família de l’EAP Encants (Barcelona) i Coordinadora del grup de treball de Patologia Prostàtica de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

També és membre del grup de treball de Malaltia Renal Crònica AIS Barcelona Dreta. Ruta assistencial de la Malaltia Renal Crònica (MRC), del grup de treball per l’elaboració del Model d’Atenció d’Urologia. Ruta assistencial en Urologia-Atenció Primària del Departament de Salut (en procés) i del Grup Clínic d’Urologia AIS Barcelona Dreta (Atenció Primària, Fundació Puigvert).

La seva implicació en temes d’urologia fa que també formi part del grup de treball interdisciplinari per l'elaboració de l’Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica d'urologia: HBP i IUidel grup de treball interdisciplinari per l’elaboració d’un protocol de Tractament farmacològic Incontinència Urinària Barcelona Dreta.

1.- Com i quan neix el grup d’urologia de la CAMFiC?

El grup d’urologia neix el 1998 com a resposta a les inquietuds d’un grup de metges d’Atenció primària que veuen la necessitat d’aprofundir en  el coneixement d’urologia des de l’A.P. Era un moment en què el maneig de la patologia urològica es centrava principalment en l’atenció especialitzada

2.- Quins són els principals objectius que teniu com a grup?.

Els principals objectius con a grup d’urologia és l’aprenentatge i formació dels metges d’A.P en les principals malalties urològiques. Durant anys la patologia urològica ha estat controlada quasi exclusivament per l’Atenció especialitzada. En els últims anys, l’Atenció primària s’ha  mostrat progressivament més activa en el diagnòstic i tractament de les malalties urològiques i ha desenvolupat els protocols necessaris i la formació adequada per portar a terme el maneig adient des de l’A.P.

3.- Quins són els principals reptes que heu d’assumir com a metges de família davant les malalties que afecten l’aparell urinari? En aquest sentit, el càncer de pròstata és el més freqüent en els homes i, com sempre, la prevenció és fonamental. Quin paper jugueu en això els metges/ses de família?

Hi ha malalties urològiques molt prevalents a la població que requereixen un diagnòstic i seguiment des de l’A.P. Els principals reptes del grup és proporcionar la formació necessària perquè els metges d’A.P. aconsegueixin habilitat i expertesa per fer un maneig adequat d’aquestes malalties. Evidentment, la prevenció del càncer de pròstata és un tema d’interès poblacional i degut a la controvèrsia que desperta en diferents societats científiques, és molt important que el metge d’AP conegui bé el tema per poder atendre a  aquesta demanda.

4.- Realitzeu diferents accions formatives tant dins de la CAMFiC mateix com externalitzables. Quins són els principals objectius formatius que us proposeu? En què us demanda més formació els metges i metgesses de família?

Tal com he comentat anteriorment, hi ha patologies urològiques amb alta prevalença a la població, per això,  les principals demandes formatives són sobre la hiperplàsia benigna de pròstata i el cribratge/prevenció del càncer de pròstata. És essencial que el metge d’A.P. tingui la formació adequada sobre aquestes patologies per poder diagnosticar i tractar i fer un bon seguiment d’aquests pacients. Altres patologies amb menys prevalença, però que també són d’interès per l’A.P. són la litiasi renal, l’hematúria i les disfuncions sexuals masculines.

5.- Finalment, com us ajuda la CAMFiC en la consolidació dels vostres objectius com a grup?

La CAMFiC és la plataforma que ha permès la creació del grup i el seu desenvolupament. Proporciona el suport logístic i és el nexe a través del qual rebem la majoria de demandes formatives que provenen de les societats científiques i l’administració (ICS, CatSalut...).

Cercador

Cercar