15 de juliol de 2019

Entrevista al doctor Carles Llor

Image title

El Dr. Carles Llor és metge de família i membre del grup de treball d’estudi i recomanacions sobre malalties infeccioses a l’Atenció Primària de la CAMFiC. Acaba de publicar juntament amb altres autors estrangers un article sobre prescripció d’antibiòtics en exacerbacions per MPOC a la prestigiosa New England Journal of Medicine:   https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1803185?

L’entrevistem amb motiu d’aquesta publicació.

1.- Què significa per a tu publicar en aquesta revista?

Publicar en aquests tipus de revista és sempre positiu. Cal pensar que aquesta revista rarament publica treballs fets en atenció primària i la veritat és que era molt difícil. Es tracta d’un estudi de l’atenció primària, fet en pacients vistos en atenció primària, amb un equip interdisciplinari només d'atenció primària. Val a dir també que la revista és molt exigent. El primer original es va enviar en el mes de març del 2018; això vol dir que el procés editorial d'aquest article s'ha demorat més d'un any.

2.- L’estudi es va fer amb pacients de Gal·les i Gran Bretanya. Com arribes a participar en aquest estudi?

L'estudi es va pair en una reunió del GRIN que es va fer a Barcelona (és un grup de recerca en malalties infeccioses en atenció primària). Estem parlant de fa sis anys. Jo vaig fer una estada de recerca a Cardiff durant 8 mesos entre els anys 2013 i 2014 i allí es va constituir el grup d’investigadors.

Sempre he actuat com una persona externa perquè el nostre grup va publicar un estudi sobre l'efectivitat del tractament antibiòtic en exacerbacions de pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica lleu-moderada en el Blue Journal en el 2012.

Aquesta expertesa i el fet d'estar a Cardiff em van donar la possibilitat de treballar en aquest projecte. La veritat és que ha estat una bona experiència poder col·laborar amb aquest grup de persones. Cal pensar que tots els autors són britànics a excepció dels 3 externs que hem ajudat al projecte.

3.- Què heu descobert respecte de la proteïna C reactiva (CRP)?. Sembla que pot determinar la reducció de l’ús innecessari d’antibiòtics sense danyar pacients que presenten exacerbacions agudes en la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Com heu arribat a aquesta conclusió?

És un assaig clínic pragmàtic molt ben fet; altrament, no s'hauria publicat en aquesta revista. Els metges que fan servir aquesta prova ràpida usen menys antibiòtics i això es va veure sobretot en aquells casos en què les concentracions d'aquest biomarcador eren inferiors a 20 mg/l. Aquesta reducció en la prescripció d'antibiòtics va ser estadísticament significativa amb una reducció superior al 20% respecte al grup que no va fer servir la PCR, sense que hagués una deterioració de la situació clínica dels pacients. Aquest punt és fonamental òbviament.

4.- Sembla que la prescripció innecessària en determinats processos de MPOC és universal, donat que passa per igual a diferents països. Per què creus que passa? I com ho podem resoldre?

Perquè tots pensem que els antibiòtics són sempre necessaris i això no és cert. Hi ha una prescripció innecessària molt important a l'atenció primària també entre els pacients amb exacerbacions de l'MPOC. La forma de solucionar-ho ens ho diu aquest estudi, dotar els centres d'aquesta prova ràpida.

5.- De fet, el tema de la prescripció o no d’antibiòtics en malaltia per MPOC ha estat un tema del que ets un gran coneixedor i investigador. Quantes projectes de recerca has fet sobre aquesta temàtica? I quines són les principals conclusions a les que has arribat?

Com he dit abans, la publicació del nostre assaig clínic al Blue Journal demostra por una part que els antibiòtics són més efectius que no donar-los en exacerbacions d'MPOC lleu-moderada, però d'una altra banda, fins a un 60% d'aquestes exacerbacions es resolen sense necessitat de donar antibiòtics.

El present estudi ens ajuda a complementar aquesta informació amb l'ús d'aquesta prova ràpida, ja que el seu ús ens ajudaria a identificar situacions en les quals l'antibioteràpia no és necessària.

Cercador

Cercar