18 de juliol de 2019

Entrevista a les vocals enllaç

“La fortalesa dels grups, és la fortalesa de la CAMFiC”

Entrevistem a les vocals d’enllaç de la CAMFiC, les metgesses Iris Alarcón que treballa al CAP Sant Joan de Barcelona, i a Mònica Solanes que passa consulta a l’ Àrea Bàsica de Salut Onze de Setembre de Lleida ciutat.

Quan es posa en marxa la figura de les vocals d’enllaç per als grups de treball de la CAMFiC i perquè?

Iris: La figura del vocal d’enllaç ja era prèvia a la nostra entrada, de fet prèviament a nosaltres va estar en Quim Fernàndez, i ara des de fa un any hem assumit nosaltres aquest repte amb moltes ganes.

Mònica: La novetat d’ara és que s’ha assignat la figura del vocal d’enllaç en dues persones, cosa que ens permet treballar amb més profunditat i donar millor resposta a tots els grups de treball, que són 50, a més de les 8 vocalies territorials.

Iris: La Junta considera que, especialment, els grup de treball són les arrels de la Societat, la seva base científica, i per això, fa una aposta clara per potenciar aquests grups, i afavorir al màxim la participació dels socis dins dels grups.  De fet, es crea aquesta figura del vocal d’enllaç, perquè els grups tinguin un persona, ara nosaltres dues, com a referent i contacte directe per oferint-los seguiment, assessorament i per donar-los resposta a les seves demandes.

La Junta vol que els grups de la CAMFiC treballin de forma connectada, buscant també una transversalitat, i especialment amb les vocalies territorials, que estan separades al territori i on sempre és més difícil arribar-hi.  De manera que, per exemple, si una vocal territorial vol fer una formació sobre un tema, nosaltres la podem ajudar i assessorar posant-la en contacte amb el grup de treball del tema que sigui, i fent seguiment de tot el procés fins que es realitza la posterior avaluació.

Mònica: Sovint el contingut de la formació i altres projectes que llença la CAMFiC es sustenten   en la feina que es fa dins dels grups de treball, i per tant, hi ha d’haver una persona que hi contacti, i aquesta és la funció de la vocalia d’enllaç. Per posar algun exemple, si un grup vol fer alguna activitat i necessita la validació per part de la Junta, serà a través de la vocalia  que es transmetrà  aquest tema a la Junta. De la mateixa manera pot ser que CAMFiC vulgui llençar un projecte que per portar-se a terme necessiti de la col·laboració i implicació dels grups de treball. Com posar totes dues parts en contacte i sintonia... és la feina de la vocalia d’enllaç.

Esteu rebent feedback per part dels grups sobre la vostra figura?

Mònica:  En l’any que fa que som vocals d’enllaç tenim una mica de tot. Alguns grups sí que ens fan feedback i d’altres treballen de forma més autònoma, o travessen un moment de menys activitat.

Iris: Sí, es cert, però és que això és força normal si tenim en compte la gran heterogeneïtat dels grups de treball de la CAMFiC. Hi ha grups que són més actius i que segurament ens han demandat més coses i amb els que tenim contacte directe i, aquí, sí que hem trobat una resposta molt positiva i una valoració molt satisfactòria....i en d’altres grups doncs ens costa més obtenir resposta. Aquest són precisament els grups que des de la Junta més preocupen i on nosaltres hem de centrar més esforços per saber què està passant i posar-hi solucions.

A la Junta els hi preocupen i interessen tots els grups de treball, i té clar que s’ha de visualitzar més la figura dels vocals d’enllaç, per arribar a tots amb el màxim de facilitats.

Per això acabeu de llençar una nova funció dins el web per a socis i sòcies de la CAMFiC. Heu incorporat una opció directe per  adherir-se a algun grup. És així, no?

Iris: És important que els grups que no estan tant actius rebin noves incorporacions: metgesses i metges motivats pel tema i que li donin una nova empenta.  

Mònica: Aquesta nova funció dins del web suposa una forma més accessible, més fàcil per a qualsevol persona que en un moment donat pensi que voldria estar i formar part d’algun grup. Res millor que poder fer-ho des de la mateixa pàgina on estan exposats tots els grups de treball de la CAMFiC, i accedir-hi fàcilment amb un vincle allà mateix.  

Quins són els vostres objectius a curt i llarg termini?

Iris: Justament els acabem de presentar a la Junta. Per una banda, el primer objectiu que ens marquem és el de fer visible la feina que fan els grups de treball, perquè els grups de treball fan molta feina i molt bona; i el compromís de CAMFiC és fer visible aquesta tasca a la resta de grups i socis de la CAMFIC,  i  també a la societat en general.  Des de la Junta tenen clar que CAMFiC ha de ser una Societat científica de referència per al col·lectiu professional, i també per a la societat en general.

El segon objectiu és augmentar el nombre de socis que formen part dels grups de treball. Sabem que actualment hi ha 778 socis implicats en el grups de treball, valorem aquest compromís, però volem incrementar el nombre de socis i sòcies vinculats als grups, per això estem posant en marxa accions com el formulari del web o la jornada per als grups de treball del proper 14 de novembre, que es farà en el marc del Congrés que la CAMFiC celebrarà a Barcelona els propers 14, 15 i 16 de novembre i que vol ser un punt de trobada també perquè entre ells es coneguin.

Mònica: Com a objectiu, també volem potenciar el sentiment de pertinença a la CAMFiC, que els nostres socis es sentin orgullosos de la nostra Societat científica i de pertànyer-hi. Sincerament crec que, en general, els metges de família, malgrat els moments difícil actuals, ens sentim orgullosos de la nostra especialitat. I voldríem que aquest orgull també es sentís per formar part de la CAMFiC.

Teniu previst fer properament alguna acció concreta per i amb els grups de treball?

Mònica: Sí, tenim prevista la Jornada dels Coordinadors que es farà en el marc del Congrés de CAMFiC, com hem mencionat abans. És una jornada on convoquem als coordinadors dels grups de treball i als  secretaris  de les vocalies territorials.  Serà el dia 14 de novembre, el primer dia del Congrés.

Iris: És una trobada que ens fa molta il·lusió i que es farà dins l’activitat pre congressual. La Jornada l’hem anomenat Jornada per a Grups de Treball i Vocalies Territorials.

I podem avançar alguna cosa del contingut d’aquesta Jornada?

Mònica: El contingut l’hem definit en base a les respostes a una enquesta que vam passar als grups sobre quines temàtiques els interessaria més tractar, en cas de fer una Jornada dedica a ells. I la resposta que va tenir més consens va ser la del lideratge de grup: com tenir eines per fer de coordinador del grup de treball, i aquest serà el quore de la Jornada que farem durant el matí del dia 14 de novembre.  També aprofitarem per comentar i  retornar  continguts que hem estat treballant amb ells durant aquest any com les memòries,  o el projecte CAMFiC al dia...

Iris:  Crec que en aquesta jornada hi haurà també un element molt important i és que els hem reservat un lloc dins de la Jornada perquè els grups i les vocalies disposin d’espais propis i puguin compartir entre ells experiències i vivències: què els ha funcionat, què no tant, com ho han solucionat altres grups,  etc.

Mònica: De fet, als que vulguin participar els hem preguntat quines situacions difícil o complicades han viscut i com les han superat.  

Iris: És cert que ja s’havien fet anteriorment trobades amb els grups, però en aquesta Jornada li volem donar continuïtat, de manera que els grups tinguin anualment aquest espai físic per compartir i trobar-se.  I per cert, la Jornada es podrà seguir per les xarxes socials, amb el hashtag:   #FortalesaGdT

Voleu afegir alguna cosa més, a més del que hem estat comentant?

Iris: Crec que és important que els socis i sòcies sàpiguen que els grups de treball estan oberts, que tot soci i sòcia està més que convidat i serà ben rebut a poder formar part dels grups de treball. I d’altra banda, el que hem comentat ja abans, però que és important, els grups són la base, les arrels de la Societat científica i des de la Junta hi ha el compromís de treballar perquè els grups estiguin el més còmodes possibles per créixer i fer la seva feina amb la màxima col·laboració i suport  des de la CAMFiC. 

Però també és molt important no deixar-nos les vocalies territorial, per nosaltres també són clau. És fonamental convidar a la gent del territori a sumar-se i formar part de les vocalies territorials. Volem que s’hi apropin i visquin la CAMFiC també des del territori, perquè des de les vocalies territorial es treballa i es treballarà d’acord amb la singularitat del territori i amb la participació de gent de la zona.

Mònica: Nosaltres estem aquí per ajudar als grups, perquè pensem que la fortalesa dels grups, és la fortalesa de la CAMFiC.  I alhora sabem que la nostra especialitat necessita de la fortalesa de la CAMFiC.

Podeu contactar a les vocals, a través del mail: vocalenllac@camfic.org

Cercador

Cercar