20 de novembre de 2019

CAMFiC desenvolupa una APP per a metgesses i metges de primària que ajuda a resoldre dubtes sobre ecografies

- A Catalunya 157 CAPs¹ ja disposen d'un ecògraf que permet als equips d'atenció primària millorar la seva capacitat diagnòstica.

- S’espera que en els propers mesos els CAPs incorporin 100 ecògrafs més.

- L’APP es presenta en el marc del 27è Congrés de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Els metges i metgesses de família de la CAMFiC tenen clar que fer un diagnòstic ecogràfic en l'àmbit de l'Atenció Primària comporta una sèrie d'avantatges per al pacient i per al sistema: ajuda a fer el cribratge i diagnòstic precoç de determinades patologies, a reduir la incertesa clínica i a filtrar la derivació d'exploracions complementàries. Alhora, els avenços tecnològics han permès ecògrafs més petits i transportables, el que possibilita fer ecografies en el domicili del pacient en determinats casos. Tot això fa que, segons dades del Grup de EcoAP de la CAMFiC, si els metges de família tenen accés i fan ecografies es redueixi en un 52% les derivacions als serveis de radiologia.

Que més de la meitat dels centres de salut ja disposin d’ecògraf i que ens els propers mesos ho facin 100 centres més, suposa que un gran nombre de professionals es trobaran amb la possibilitat de fer ecografies. Davant aquesta situació, la CAMFiC ha desenvolupat una APP que es pot descarregar de forma gratuïta pels seus socis, per Android i IOS amb informació i imatges sobre les exploracions més habituals a les consultes d’Atenció Primària.

L’objectiu de l’APP com destaca el Dr. Pere Guirado, coordinador del grup d’EcoAP (Ecografia Clínica a l'Atenció Primària) de la CAMFiC i un dels promotor de l’aplicació és  “impulsar i popularitzar la formació de l’ ecografia clínica en l’àmbit de l’Atenció Primària. De fet, l’APP està dissenyada de manera que serveix alhora de material docent i d’eina de consulta”.

Els ecògrafs a les consultes de l'Atenció Primària permeten exploracions orientades al diagnòstic dels problemes de salut més prevalents. De fet, moltes són les patologies que es veuen en les consultes del primer nivell assistencial i que són susceptibles de ser valorades mitjançant un ecògraf: massa abdominal palpable, sospita de líquid lliure com ascites o vessament pleural, còlic biliar, alteració significativa de les proves hepàtiques, còlic nefrític, síndrome prostàtic, estudi de les infeccions urinàries de repetició en l'adult, valoració de masses de parts toves, valoració de espatlla dolorosa o estudi tiroïdal, entre d'altres.

L’APP mostra les imatges del òrgans de l’abdomen i pelvis, i també mostra totes les seves mesures i possibles patologies. També inclou models d’informe i recomanacions. Les futures versions incorporaran també imatges sobre aparell musculoesquelètic, pulmonar, tiroides, ecocardioscòpia...

Per què ecografies des de l'Atenció Primària?

El Dr. Pere Guirado creu que "formar-nos per fer ecografies comporta importants avantatges; potser la més destacada, que ens augmenta la seguretat en la presa de decisions reduint la incertesa clínica i ens permet filtrar millor la derivació per visita o exploracions complementàries". En aquest sentit remarca que "disposar d'ecògrafs a les consultes d'AP possibilita que aquest nivell assistencial tingui una major capacitat de resolució, disminueix la incertesa, i per tant, suposa un increment de la satisfacció dels usuaris, que eviten desplaçaments i tenen les proves diagnòstiques més accessibles ".

De fet, segons els experts, entre el 82% i el 93% dels pacients als quals s'ha fet una ecografia a l’Atenció Primària², no necessiten de més prova ni cap derivació, a més realitzant ecografies a la primària, s'aconsegueix que el temps d'espera per a aquesta prova disminueixi a la meitat.


Molt aviat disponible a Google Play!

Cercador

Cercar