17 de març de 2020

Entrevista a l'Ethel Sequeira sobre el Coronavirus

Image title

L'Ethel Sequeira és coordinadora del grup de treball COCOOPSI (Comissió de Cooperació i Salut Internacional) de la CAMFiC. Aquests dies l'escoltem i veiem a diferents mitjans de comunicació parlant del coronavirus. Li volem agrair especialment el seu temps per fer aquesta entrevista.

1.- Què és el coronavirus?

El nou coronavirus SARS-CoV-2 és el protagonista d’una pandèmia declarada per la OMS l’11 de març i que s’identificà a la Xina el mes de desembre de 2019 essent seqüenciat genèticament el mes de gener de 2020.  Rep aquest nom per pertànyer a la família dels coronaviridae que mirats al microscopi electrònic sembla que tinguin una corona.  Dos dels seus predecessors eren causants de malalties greus el SARS-CoV-1 i el MERS-CoV

2.- Com es contagia?

Es creu que es transmet principalment per gotes de més de 5 micres i per contacte, però s’està investigant si pot fer servir altres vies de transmissió. 

3.- Es contagia més que altres malalties víriques? Per què?

El nombre bàsic de reproducció (R0 ) d’una infecció és el nombre mitjà de casos nous que genera cada persona infectada.  Pel SARS-CoV-2 ha incrementat molt ràpidament en el nostre país en les últimes setmanes, arribant al 3’1.  El desitjable seria estar per sota de 1.  Aquest nombre es veu afectat per diversos factors, en el cas que ens ocupa principalment pel nombre de persones susceptibles dins de la població i amb els quals els pacients afectats entren en contacte.  És per això que és tan important el confinament per evitar la propagació en aquests moments.  Tenim més persones susceptibles de ser contagiades per tractar-se de un virus nou per el que no es te immunitat.

 4.- Els professionals sanitaris sou un col·lectiu vulnerable per la vostra proximitat amb els pacients.  Des de l’Atenció Primària quins protocols esteu seguint per protegir-vos?

La irrupció del COVID19, la malaltia causada per el SARS-CoV-2, ha estat tan ràpida que els professionals sanitaris hem hagut d’adquirir un estat d’alerta molt superior a l’habitual en el nostre dia a dia.  Els protocols es succeeixen ràpidament, de forma que els professionals ens hem d’anar adaptant a un ritme molt alt.  Ha canviat de forma radical el nostre sistema organitzatiu, passant en poques setmanes a convertir els nostres Centres d’Atenció Primària en centres d’atenció urgent.  Els protocols ens indiquen com protegir-nos per aconseguir la nostra missió principal: protegir i alentir el contagi en les persones més vulnerables.  Tenim protocols específics per activar les sospites en professionals i en moltes ocasions es produeixen aïllaments preventius. 

5.- I fins quan temps haureu de prendre aquestes mesures de protecció?

Això dependrà del ritme de la pandèmia i de la seva evolució.  No han estat les mateixes les mesures que hem aplicat a la fase de contenció que les que ens guien en l’actualitat en la fase de mitigació.  Les previsions es fan amb models matemàtics però les variables en el món real modifiquen aquests models.  Haurem de fer de forma retrospectiva una lectura crítica de les nostres actuacions davant d’aquesta crisi sanitària.

6.- Explica’ns la necessitat de anul·lar, de moment, les trobades de professionals sanitaris, que ha afectat, entre d’altres, el programa formatiu presencial de CAMFiC. I quan creieu que es podrà re emprendre l’activitat normal. ?

Les trobades de professionals sanitaris es van anul·lar en la fase de contenció amb la finalitat de no convertir els professionals sanitaris en vectors de contagi amb el lema de protegir-nos per protegir. En el moment actual les recomanacions són molt més amplies intentant visitar presencialment el menys possible i resoldre el màxim amb mesures no presencials per limitar les possibilitats de contagi i aplanar la corba epidemiològica. 

La nostra feina en aquests moments és fer diagnòstics i seguiments molt coordinats amb els altres nivells assistencials, proporcionar consell i donar suport a la nostra població sense oblidar que som els seus referents en salut.  I que som una part fonamental d’un sistema sanitari posat a prova. 

Cercador

Cercar