18 de maig de 2022

CAMFiC demana a Salut una Llei d’Atenció Primària i Salut Comunitària

En el Dia Mundial del metge/ssa de família (19 de Maig) creat per la nostra Societat Científica Mundial, la World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians

CAMFiC demana a Salut una Llei d’Atenció Primària i Salut Comunitària

Des de fa 15 anys han estat diversos elsintents de transformació de l'atenció primària a Catalunya des de l'Administració¹ i des d’altres institucions². Aquestes aportacions, però, s’han quedat en un calaix.

Per CAMFiC “ l’anàlisi retrospectiva d'aquests 15 anys no permet ser optimista, quan dades recents informen d'increments en la doble cobertura. A més a més, l'atenció integral i integrada que proporcionen els Equips d'Atenció Primària estan en risc. I només cal veure els darrers pressupostos destinats a l’Atenció Primària: l'any 2012 es destinava el 18,08% a l'Atenció Primària, mentre que el 2022 serà el 16,76%”.

Per tot això,  la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària demana al Departament de Salut la creació d’una Llei d'Atenció Primària i Salut Comunitària  que garanteixi:

  • Universalitat. Una Llei per garantir un accés universal al Sistema Sanitari a través de l'atenció primària, de caràcter pública i gratuïta. Que reguli les respostes del Sistema de Salut per la seva porta d’entrada, que garanteixi que els Equips d’Atenció Primària (EAP) són els proveïdors de la Salut en la comunitat 
  • Avaluació. La Llei permetria establir les condicions de desenvolupament del servei proporcionant terminis i garanties al ciutadà: Accessibilitat, Coordinació, Integritat, Resolució, Eficiència.
  • Organització i Cartera de Serveis. Definició de la composició dels Equips d’Atenció Primària, la seva autonomia organitzativa i la cartera de serveis.
  • Finançament. Per complir amb els apartats anteriors, la Llei establiria el finançament necessari de tots els capítols pressupostaris per assolir els punts anteriors.

La CAMFiC veu imprescindible la creació d’aquesta llei, i per això conclou “independentment de la mirada ideològica, els diagnòstics estan fets i són concordants. És moment d’accions, i també de fer les coses de manera diferent als ingents documents fets fins ara, i d'invertir en els EAP protegint la salut de les persones i els seus principis bàsics per Llei, amb els EAP com a garant”.

¹ informe Vilardell I (2005), informe Vilardell II (2010), Pla d'Innovació de l'Atenció Primària i Salut Comunitària (2011), ENAPISC (2017).

² Reptes de futur de l'Atenció Primària (2019) o L'Atenció Primària en l'era post-COVID: Revolució per la Transformació (2021).

Cercador

Cercar