30 de juny de 2020

Experiències de transformació dels centres AP per la COVID-19

Image title

Moltes gràcies a tots i a totes les participants del projecte "Experiències de transformació dels centres AP per la COVID-19 dels darrers mesos. En portem més de 30! El formulari estarà obert fins a les 23:59 del 31 de juliol.

En els darrers 4 mesos hem pres moltes decisions per cobrir les necessitats de les persones amb COVID-19 i sense COVID-19. Majoritàriament, aquestes decisions han estat molt positives.

Després d'autoorganitzar-nos per fer front a l'epidèmia, tenim un sentiment generalitzat de no voler retornar a una realitat reactiva prèvia a la pandèmia, però tenim dubtes de com aprofitar la nova realitat per transformar-nos amb fórmules proactives. Molts diem que alguns canvis han vingut per quedar-se, però no els concretem.

Per tot plegat, volem la teva col·laboració. Busquem que ens expliqueu les vostres experiències de transformació en aquests darrers 4 mesos, de qualsevol àmbit i des de qualsevol punt de vista:

• Models d'atenció a les patologies cròniques (incloent-hi possibles redefinicions de rols de tots els professionals adscrits al centre).

• Model de teleassistència

• Resolució de traves burocràtiques

• Reorganitzacions horàries dels professionals.

• Nous models d'agenda

• Coordinació amb altres nivells assistencials i comunitaris.

• Atenció comunitària durant la pandèmia

• Organització de l'atenció domiciliària o a hotels de campanya

• Organització per fer front a les Residències Geriàtriques.

• Seguiment de pacients COVID-19 i dels seus contactes.

• Senyalística o canvis de distribució espacial en l'equip.

• Disponibilitat de material de protecció individual: iniciatives per obtenir-ne.

• Dificultats detectades i resoltes.

Aquestes experiències poden tenir una extensió màxima de 500 paraules (2 pàgines a doble espai). Les podeu fer arribar per mitjà del següent formulari: < https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIxtE-4HvUq0xrpNXBHQ8CVHiRu5GelaLoFl_jQqXvSfmxIw/viewform>.

Hauran d'anar identificats un màxim de 6 autors i el centre d'atenció primària de referència, amb un e-mail de contacte. L'organització de l'experiència ha de contemplar: (1) Introducció (2) Material i mètode; (3) Resultats (4) Conclusions. A pesar de no ser una condició excloent, si les experiències poden reportar resultats obtinguts, serà més més ben valorat.

Totes les aportacions seran valorades per un Comitè Avaluador format per la mateixa Junta de la CAMFiC. En contrapartida pel vostre esforç, les experiències seran publicades en un número extraordinari del Butlletí de la CAMFiC, i triarem les 5 millors experiències per a ser premiades. Tanmateix, creiem que el més important és identificar les millors pràctiques per tal que puguin ser aprofitades i disseminades a la resta de centres, i contribuir a una autèntica transformació.

Esperem les vostres notícies.

El termini d'enviament finalitza el 31 de juliol.

Cercador

Cercar